Group Chief Sustainability Officer

Rekrutterer
Norsk Gjenvinning
Sted
Lysaker
Publisert
24. mai 2022
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Stella Pedersen tlf: 92018421
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Som ansatt hos Norsk Gjenvinning bidrar du til at mer og mer av dagens avfall blir morgendagens ressurser. 

Vi er 1800 kollegaer på ett lag. Sammen gjør vi en global miljøinnsats i vårt eget nærmiljø.
Vi bygger konsernet gjennom kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd, og vår innsats er et viktig bidrag til et bærekraftig samfunn. Vi gjør rett og slett en viktig jobb for fremtiden.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver og muligheter innen områdene som gjenvinning av husholdningsavfall, næringsavfall og metaller, samt industriservice, rivning og miljøsanering.
 

Group Chief Sustainability Officer

Å jobbe i Norsk Gjenvinning-konsernet (NG) er en jobb med mening. Vi er stolte av å kunne si at vi er det grønne skiftet i praksis, som vår visjon tilsier: «Det finnes ikke søppel mer». Hver eneste dag er vi med på å utgjøre en forskjell, enten det er å samle inn og skape råvarer av avfall fra næringslivet eller husholdninger, eller vi bidrar til bærekraftig vedlikehold og utvikling av bygg, anlegg og industri.

NG har 1800 medarbeidere i virksomhet i de skandinaviske landene og Storbritannia. Konsernet består av en portefølje av selskaper innen sirkulærøkonomien. Besøk hjemmesiden for mer informasjon:  https://www.norskgjenvinning.no/

Group Chief Sustainability Officer

NGs nye Group Chief Sustainability Officer rapporterer til CEO og vil samarbeide tett med og være et viktig medlem av ledelsen i gruppen. CSO vil være ansvarlig for å utvikle og implementere en fremtidsorientert bærekraftstrategi i tillegg til overordnet ledelse av bærekraftsområdet, compliance, risk management, HSEQ, kommunikasjon,  HR og administrasjon.

Den nye konserndirektøren vil jobbe på tvers av hele gruppen i deres strategiske og praktiske arbeid med å utvikle ansatte og rammeverk innen bærekraft og compliance. CSO vil spille en sentral rolle fremover med å bygge relasjoner og påvirkning på tvers av interessenter i offentlig og privat sektor.

Kompetanse

  • Evne til å fastsette, implementere og kommunisere en tydelig strategi som sikrer både bærekraft og kommersielle resultater
  • Forståelse og erfaring innenfor bærekraft og bredere ESG-arbeid i Norge og internasjonalt
  • En tydelig leder med evne til å kommunisere og formidle budskap som skaper engasjement
  • Ledererfaring fra en virksomhet av relevant kompleksitet / størrelse
  • Evne til å etablere og utvikle relasjoner på tvers av organisasjoner og sektorer
  • Flytende skandinavisk og engelsk

Søknadsfrist, snarest - søknader vurderes fortløpende
 

Kontaktpersoner:

Stella Pedersen
Konsulent hos Russell Reynolds Associates
Telf.: 920 18 421
E-post: stella.pedersen@russellreynolds.com

 

 

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.