Administrerende direktør

Sted
Fredrikstad
Publisert
onsdag 1. juni 2022
Søknadsfrist
30. juni 2022
Kontakt
Ole Christian Stubberud tlf: 41569331
Bransjer
Kraft / Energi
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsvarsling

Motta stillingsvarsel når vi legger ut tilsvarende stillinger.

Fredrikstad Energi er viktig for å lykkes med elektrifisering av energibehovet i mange lokalsamfunn i og utenfor egen region, og er et selskap hvor endringstakten er høy, og selskapet skal nå ansette en ny administrerende direktør.
Administrerende direktør skal utvikle verdier og øke lønnsomheten gjennom å gjennomføre strukturelle prosjekter, styrke kjernevirksomheten og bedre gjeldssituasjonen.

Fredrikstad Energi søker en administrerende direktør til å gjennomføre valgt strategi og videreutvikle selskapet og dets medarbeidere.
Selskapets nye administrerende direktør må være tydelig på retning, skape begeistring og entusiasme, og samle de ansatte for å nå selskapets mål.
 
Stillingen rapporterer til styret.

Arbeidsoppgaver
 • Daglig ledelse av Fredrikstad Energi
 • I samarbeid med styret, gjennomføre valgt strategi og videreutvikle kortsiktige og langsiktige strategier
 • Sikre god organisering og ledelse av Fredrikstad Energi og dets datterselskaper
 • Sikre at alle virksomhetsområder har en god HMS-kultur og god drift som ivaretar alle interessenter
 • Sette i gang og drive strukturelle prosesser
 • Lede og utvikle Fredrikstad Energi videre som en sentral aktør i bransjen
 • Skape verdier for eierne og få til vekst og utvikling i datterselskapene
 • Bærekraft og IT-sikkerhet
Kvalifikasjoner
 • Solid ledererfaring og gjerne fra endringsledelse
 • Erfaring med strukturelle endringer, finans og transaksjoner
 • Erfaring med å utvikle strategi og planarbeid, samt implementering og oppfølging av dette
 • Erfaring med digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser
 • Ha en god rolleforståelse
 • Erfaring med å skape varige endringer i en organisasjon
 • Det er en fordel med erfaring med offentlig eierskap
 • Gjerne erfaring fra selskaper innen infrastruktur eller lignende
 • Meget god forretningsforståelse
 • Solid muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Høyere relevant utdannelse
Personlige egenskaper
 • Identifiserer seg med det samfunnsansvar som et kraftselskap representerer
 • Meget gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner
 • Sterk relasjonsbygger og god til å få med seg mennesker
 • Klar og tydelig fremtoning med solid erfaring
 • Sterk integritet og evne til å stå for beslutninger som treffes
 • Ha et godt overblikk og evne til å se sammenhenger
 • Åpen og søkende, ha et ønske om å få til forbedringer
 • Analytisk og med evne til å tenke langsiktig
 • Systematisk og strukturert
Vi tilbyr
 • En meget sentral stilling med store påvirkningsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Fredrikstad Energi er morselskap i et energikonsern med 127 års historie og hovedkontor i Fredrikstad, og eies av Fredrikstad kommune (51%) og Hafslund Eco (49%). Gjennom datterselskapet Norgesnett leverer selskapet strøm til 100.000 husstander og bedrifter i 7 kommuner og drifter et av Norges mest innovative strømnett. Fredrikstad Energi har tatt en ledende rolle innen salg av strøm og utvikling av lokale energiløsninger gjennom datterselskapet Smart Energi. MAIK er etablert som en av Norges største leverandør av måling, avregning og innfordring i energibransjen, og har egen konsesjon for å drive MAIK Inkasso. Fredrikstad Energi eier også 60 % av Nettpartner, en av Norges ledende entreprenører innen elektrisk infrastruktur, og 65 % i NxtEnergy, som har utviklet teknologi for avlesning og kommunikasjon av sanntidsdata fra smarte strømmålere.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.