Avdelingsdirektør - seksjon for nett, energibruk og marked

Sted
Oslo
Publisert
3. juni 2022
Søknadsfrist
10. august 2022
Kontakt
Randi Flugstad 90584138, Kristin Høy Lian 48231646
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Energi- og vannressursavdelingen har ansvaret for forvaltningen av de fornybare energiressursene innenlands og for store deler av vassdragsforvaltningen. Vi søker avdelingsdirektør til seksjon for nett, energibruk og marked. Seksjonen har ansvar for effektiv drift og utvikling av det norske fornybare energisystemet og å legge til rette for effektiv bruk av energi. Dette omfatter blant annet å følge opp det norske og nordiske kraftmarkedet, nettutbygging, reguleringen av strømnettselskapene, tiltak for effektiv drift og utvikling av kraftsystemet, krafthandelen med utlandet, sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen, sluttbrukermarkedet, elsertifikatsystemet, energieffektivisering samt innenlands bruk av gass og varmeforsyning.

Seksjonen følger det europeiske kraftmarkedet tett og har ansvar for gjennomføring av EUs regelverk knyttet til energieffektivisering og det indre energimarkedet. Seksjonen forvalter statens eierskap i Statnett SF. 

Forvaltning av fornybare energiressurser

Stillingen som avdelingsdirektør forutsetter god kjennskap til offentlig forvaltning og seksjonens ansvarsområder samt forståelse for eierstyring av statsforetak. Vi søker en samarbeids- og løsningsorientert leder med evne til å formidle komplekse sammenhenger på en lettfattelig måte, både muntlig og skriftlig. Du har god helhets- og økonomiforståelse, faglig innsikt og evne til å drive gode prosesser.    

Aktuelle kandidater må ha utdanning på masternivå og relevant ledererfaring. 
Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og gjennomføringsevne er forutsetninger for å lykkes i stillingen. Vi søker en positiv, løsningsorientert og konstruktiv leder med evne til å etablere gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt. Vi søker en person med god rolleforståelse, personlig integritet og som trives i grenseflaten mellom ledelse, fag og politikk.

Stillingen er et embete som forutsetter norsk statsborgerskap. Stillingen krever sikkerhetsklarering.

Interesserte kan før søknadsfristen ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med Kristin Høy Lian, tlf. 482 31 646 eller Randi Flugstad, tlf. 905 84 138 i Amrop. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 
Departementet mener at inkludering og mangfold er en styrke, og ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. 

Kvinner oppfordres til å søke. 

OED vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten.  Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknadsportalen. De vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring.

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energipolitikk. Departementet ivaretar rollen som sektorforvalter, og har ansvar for styring av flere underliggende etater og selskap. OED har omkring 160 medarbeidere fordelt på fire avdelinger og en kommunikasjonsenhet.

Se www.regjeringen.no/oed.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.