Seksjonsleder HR / HR-leder

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
2. juni 2022
Søknadsfrist
18. juni 2022
Kontakt
Ole Petter Bratteberg, 975 59 036
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vi søker deg som vil være med å videreutvikle HR-feltet i Norad. Du ser muligheter for endring, brenner for HR-feltet og har gode relasjonsegenskaper på alle nivå i en organisasjon. Er du i tillegg opptatt av miljø, bistand og bærekraft? Da er Norad stedet å være.

HR seksjonen i Norad består av 7 medarbeidere som støtter organisasjonen i et vidt spekter av HR oppgaver og prosesser. Seksjonen har ansvar for strategisk og taktisk HR, og for å gi operativ støtte til ledere i hele Norad. I tillegg til ansvar for videreutvikling, fornying og forvaltning av organisasjonens HR- strategi og personalpolitikk, har seksjonen blant annet ansvar for veiledning i spørsmål i henhold til lov- og avtaleverk og personaladministrativ støtte i rekrutteringsprosesser.

Seksjonen er en del av avdeling for organisasjonsutvikling som består av to seksjoner; Mennesker og Kompetanse (HR) og Fellestjenester. Avdelingen har en sentral rolle som pådriver og ressursbase for at Norads strategi nås gjennom utvikling av Norads organisasjon, ledelse, arbeidsformer og verktøy. I tillegg er avdelingen Norads interne støtte- og servicefunksjon gjennom tjenester levert av seksjon for Fellestjenester.

Vi søker en robust leder som evner å videreutvikle en sterk HR-seksjon med høy grad av trivsel og faglig dyktighet.

Ansvar og oppgaver

Som HR-leder skal du lede og videreutvikle seksjonen, samtidig som du sikrer at kvaliteten på seksjonens arbeid er i tråd med gjeldende regelverk og Norads strategi. Du skal bidra til utvikling og kvalitetsheving innenfor hele fagfeltet og du har ansvar for at samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene er velfungerende og profesjonelt. Gjennom operativt arbeid og nærhet til de ansatte, skal du og dine medarbeidere kjenne pulsen på organisasjonen og ha oversikt ved å ha langsiktige planer, tydelige prioriteringer og dermed sette retning for HR arbeidet i Norad.

HR-lederen har et totalansvar i forhold til seksjonens resultat, budsjett og personell og rapporterer til leder for organisasjonsutviklingsavdelingen. Stillingen jobber tett opp mot Norads ledergruppe.

HR-lederen har blant annet ansvar for:

 • rådgiving til Norads ledere i personalfaglige spørsmål
 • 6 ansatte, herunder utvikling og oppfølging av disse
 • overordnede kompetansetiltak
 • strukturering og planlegging
 • å gjøre Norad fremtidsrettet gjennom effektivisering av arbeidsprosesser innen det personaladministrative arbeidet
 • utvikling av seksjonens ansvarsområder i tråd med strategiske mål
 • igangsette, og følge opp utviklingsrelaterte prosesser i seksjonen gjennom prioritering, planlegging og gjennomføring

Erfaring og kvalifikasjoner

Vi ønsker oss en operativ strateg som trives med å omsette strategier til praktisk handling, og som får energi av å se konkrete resultater av langsiktig tenking.

Vi søker en leder som ser sine ansatte, gir de utviklingsmuligheter - og som motiveres av å se de lykkes. Vi imøteser søkere som har erfaring med ledelse innen operativt HR, kontinuerlig forbedring/endringsarbeid og digitalisering av HR prosesser.

Relevante søkere har;

 • relevant utdannelse på masternivå eller tilsvarende. Nivå på utdannelse kan kompenseres ved lang og relevant erfaring
 • ledererfaring fra lignende stilling
 • god kompetanse innen HR faget, samt kunnskap innen relevant lov- og avtaleverk
 • erfaring med samarbeid, drøfting og forhandlinger med arbeidstakerorganisasjoner 
 • forståelse for viktigheten av organisatoriske utviklingsoppgaver

Personlige egenskaper

Vi ser etter en HR-leder som evner å kombinere strategiske egenskaper med interesse for folk, og en som har stor kapasitet og handlekraft. Du liker å jobbe med korte frister, men har også evne til å tenke langsiktig, med fokus på måloppnåelse. Det innebærer at du må være analytisk og strukturert, samtidig som du evner å være fleksibel. For å lykkes i stillingen må du trives i en hektisk og variert arbeidshverdag, og du må evne å prioritere mellom flere komplekse problemstillinger. Videre må HR-lederen i Norad være trygg og tydelig, og evne å gjennomføre nødvendige endringer og stå i krevende situasjoner. De riktige kandidatene har en holdning til at endring og effektivisering er en kontinuerlig prosess som er nødvendig for at Norad til enhver tid skal levere kostnadseffektive og gode tjenester.

Stillingen har en bred kontaktflate så du må ha gode samarbeidsevner, være en dyktig relasjonsbygger, og ha god rolleforståelse. Optimistisk tilnærming og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i vurdering av søkerne.

Vi tilbyr

Norad har et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere, et viktig samfunnsoppdrag og

mange spennende operative oppgaver og utviklingsprosjekter. Stillingen har selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende arbeidsmiljø

Vi har fleksibel arbeidstid, en moderne og flott kantine og et velutstyrt treningsrom.

Stillingen er fast, med snarlig oppstart. Stillingen blir lønnet i stillingskode 1059 underdirektør i lønnsspennet 75-86 (tilsvarende en årslønn på kr. 715.900 – 977.600). Innplassering skjer på bakgrunn av søkers kompetanse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Vi har god pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Ole Petter Bratteberg tlf. 97559036 for ytterligere opplysninger. All kontakt med Mercuri Urval blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også for oppdragsgiver.

Om selskapet

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling.

Norad vil være Norges grønneste direktorat, og skal være en ambisiøs og ledende pådriver for at norsk bistand og egen virksomhet fremmer miljømål. Norad har målsetting om å halvere CO2-utslippene fra Norads egen virksomhet, innen 2030. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentliggjort, selv om søkeren har bedt seg unntatt offentlighet (Jmfr. Offentleglova § 25). Dersom dette ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet.

Norad logo

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.