Research Director/Forskningssjef

Rekrutterer
Sted
Trondheim
Publisert
3. juni 2022
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Kristin Høy Lian, 48231646
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Avdeling Bioteknologi og nanomedisin - SINTEF Industri 

Vil du bidra til neste epoke innen blant annet mat, energi, medisinsk teknologi, farmasøytika og vaksiner, biomaterialer, enzymer, fôr og kjemikalier? 

Bioteknologi og nanomedisin er muliggjørende teknologier som er viktig for mange industriområder og samfunnets utvikling. Avdeling Bioteknologi og nanomedisin er del av SINTEF Industri, som er ett av de seks instituttene i SINTEF-konsernet og legger grunnlaget for bærekraftig produksjon gjennom kunnskap og forskningsinfrastruktur i verdensklasse. Avdelingen har en svært sterk posisjon både nasjonalt og internasjonalt gjennom for eksempel å lede Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen industriell bioteknologi og å koordinere EU-prosjekter som skal operasjonalisere EUs Green Deal. 

Avdeling Bioteknologi og nanomedisin har generisk bredde- og spisskompetanse som etterspørres innen markedsområdene marin, helse, industri og landbruk som alle er sentrale i regjeringens nasjonale plan for bioteknologi. Teknologien er brukt innen utvikling av farmasøytika, vaksiner, biomaterialer, enzymer, mat, fôr, kjemikalier og energi. Vi har en sterk posisjon innenfor forskningsområdene mikrobiell molekylærbiologi, bioprosessteknologi, medisinsk teknologi, (bio)polymerer, biofarmasøytika og nanoteknologi. Vi har moderne laboratorier som inkluderer avansert masse- spektrometrisk instrumentering. Avdelingen er inndelt i fem grupper med hver sin forskningsleder og har om lag 100 medarbeidere. 

Forskningssjefen leder avdeling for Bioteknologi og nanomedisin og har resultat- og budsjettansvar for enheten, er del av ledergruppen i SINTEF Industri og rapporterer til konserndirektøren. For å lykkes med våre ambisjoner er vi avhengig av at vår nye leder er en ambassadør overfor våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere i både privat næringsliv og offentlig sektor. Rett kandidat ser mulighetene i å lede et flerfaglig miljø – og evner å utnytte vår samlede kompetanse mot felles mål.

Vi ser etter en leder med stort nettverk og innsikt i ett eller flere av våre områder og som forstår aktørbildet og mulighetsrommet i rammebetingelsene og virkemiddelapparatet. Vi er et oppdragsfinansiert institutt, så evnen til å åpne dører og skape dialog og samarbeid med aktører både i industrien, blant andre forskningsinstitutter og samarbeidspartnere er vesentlig for å lykkes, også internasjonalt. Vi antar at ny forskningssjef har egen forskningsbakgrunn fra et av våre fagområder, relevant ledererfaring, og legitimitet til å utvikle avdelingen i tråd med våre ambisjoner.

Vi ser etter deg som evner å være en strategisk og visjonær ambassadør utad, og samtidig er en inspirerende lagbygger som anvender vår fulle kompetanse på tvers av faggrupper.

Om du ønsker å være del av og utvikle et av landets ledende fagmiljøer innen bioteknologi og nanomedisin ser vi frem til å motta din CV og søknad snarest. Søknader og henvendelser blir behandlet fortløpende.

For nærmere informasjon kontakt vår rådgiver i Amrop, Kristin Høy Lian på tlf. 482 31 646.

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er med om lag 540 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.