Porteføljeforvalter

Sted
Oslo
Publisert
9. juni 2022
Søknadsfrist
1. juli 2022
Kontakt
Knut Grotli 90251351, Asbjørn Jørgensen 92688123
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Reitan Kapital | Porteføljeforvalter

Reitan Kapital ønsker å styrke teamet som forvalter selskapets aksje- og renteportefølje (ca. 9 milliarder i AUM). Selskapet investerer globalt og bruker i all hovedsak eksterne forvaltere.

Som porteføljeforvalter i Reitan Kapital blir du gitt stor frihet i stillingen innenfor de rammer som følger av selskapets investeringsstrategi og handlingsregler. Du vil være en del av investeringsteamet og ha varierte arbeidsoppgaver knyttet til analyse, modellering, porteføljekonstruksjon og forvalterseleksjon. Du vil ha utstrakt kontakt med andre forvaltningsmiljøer og få muligheten til å videreutvikle deg som en dyktig forvalter. Reitan Kapital holder til i Uranienborgveien 6 i Oslo.

Sentrale arbeidsoppgaver vil omfatte:

 • Evaluering av aktivaklasser for strategisk og taktisk aktivaallokering

 • Porteføljeoptimering og bruk av ulike kvantitative metoder i optimeringsarbeidet

 • Forvalterseleksjon basert på kvantitative og kvalitative kriterier, med bruk av databaser og eksterne rådgivere

 • Risikostyring

 • Oppfølging av eksterne forvaltere og deres forvaltningsmandater

Verdsatte kvalifikasjoner og bakgrunn:

 • Høyere utdannelse fra en anerkjent utdanningsinstitusjon med sterke akademiske resultater

 • Erfaring fra kapitalforvaltningsmiljø, gjerne i en kvantitativ tung rolle knyttet til porteføljekonstruksjon, aktivaallokering og risikostyring

 • Sterke Excel-kunnskaper og bruk av andre modelleringsverktøy

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede personlige egenskaper:

 • Stor interesse for kapitalmarkeder og kapitalforvaltning

 • Omgjengelig og utpreget lagspiller

 • Nysgjerrig, villig til å utvikle seg og lære, og ikke redd for å ta initiativ

 • Resultatorientert, nøyaktig, analytisk, rasjonell og faktaorientert

 

Reitan Kapital har ansvar for å forvalte overskuddslikviditet i REITAN på en profesjonell måte. Selskapets mandat er å ivareta og utvikle finansielle verdier for REITAN ved siden av eksisterende forretningsområder. Disse verdiene skal bidra til soliditet og langsiktighet for REITAN som familiebedrift, sikre arbeidsplasser og muligheter for fremtidige investeringer i kjernevirksomheten, samt være en økonomisk buffer i vanskelige tider.

Forretningsområdet ledes av Magnus Reitan som har jobbet med finans og investering i mange år. Visjonen til forretningsområdet er: Reitan Kapital ivaretar og utvikler finansielle verdier for virksomheten og fremtidige generasjonen.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.