Direktør Statens sivilrettsforvaltning

Sted
Oslo
Publisert
10. juni 2022
Søknadsfrist
29. juni 2022
Kontakt
Heidi Heggenes 22245535, Anne K. Herse 4814 5270
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Pressebilde

Vi søker utviklingsorientert leder med involverende og motiverende lederstil

Om Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet med ca. 70 ansatte i Oslo og på Hamar.

Statens sivilrettsforvaltning er ansvarlig for en rekke statlige ordninger som har stor betydning for enkeltpersoner i Norge. Ordningene skal styrke rettssikkerheten og sikre individets rettigheter. Virksomheten har etatsstyringsansvar for statsforvalterne på områdene vergemål og rettshjelp og etatsstyringsansvaret for Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø. Virksomheten har også sekretariatsfunksjon for ulike kommisjoner, nemnder, råd og utvalg.

 

Om stillingen

Justis- og beredskapsdepartementet skal tilsette ny direktør for Statens sivilrettsforvaltning (SRF) i fast stilling.

Statens sivilrettsforvaltning er en virksomhet i utvikling. Den nye direktøren vil få spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø. En hovedoppgave blir å utvikle og omstille virksomheten til å møte nye utfordringer, oppgaver og krav. Det kan også være aktuelt å tilføre virksomheten ytterligere oppgaver.

Ny direktør skal bidra til fortsatt god og effektiv saksbehandling med mål om at Statens sivilrettsforvaltning blir i enda bedre stand til å bidra til regelverksutvikling og analyse- og kunnskapsgrunnlag på de mest sentrale fagområdene, så som rettshjelp, vergemål og voldserstatning.

Direktøren må ha et engasjement for forbedring og utvikling – med klar brukerorientering. Kunnskap om og forståelse for digitalisering som virkemiddel for bedret oppgaveløsning, er en forutsetning.

Direktøren må være trygg i lederrollen, ha evne til å samle organisasjonen rundt strategiske mål, sette retning for utviklingsarbeid, og ha god gjennomføringsevne.

Ny direktør bør ha en tydelig stemme i justissektor og en synlig rolle i samfunnsdebatten.

 

Kvalifikasjoner

  • mastergrad i rettsvitenskap eller annen høyere utdanning på masternivå
  • ledererfaring, med dokumenterbare resultater
  • god rolleforståelse
  • gode kommunikasjon- og formidlingsevner, muntlig og skriftlig

Som leder er du utviklingsorientert og opptatt av modernisering og effektiv oppgaveløsning. Du har interesse for eller erfaring fra digitaliseringsarbeid. Du utviser involverende og motiverende lederskap. 

 

Betingelser

Lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Ta gjerne kontakt med departementsråd Heidi Heggenes 22 24 55 35, assisterende departementsråd Anne K. Herse 48 14 52 70 eller ekspedisjonssjef Jostein Solberg 92 42 68 37 for en uforpliktende samtale.