Regionsjef Øst

Rekrutterer
Sted
Sessvollmoen
Publisert
17. juni 2022
Søknadsfrist
15. august 2022
Kontakt
Kristian Lennertzen 91616073, Andreas Ugland Virik 93004949
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Forsvarsbygg søker Regionsjef Øst

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Regionssjef Øst – Forsvarsbygg

Som Regionssjef Øst i Forsvarsbygg vil du få ansvar for regionens EBA på samtlige områder, prioritering mellom områder og samlet prioritering nasjonalt i ledergruppen. Dette innebærer ansvar for at forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i regionens portefølje er i samsvar med virksomhetens strategier, mål og planer, og i tråd med gjeldende lovverk.

Region Øst inkluderer områdene fra Vestfold/Telemark til Innlandet. Stillingen har personal-, budsjett-, og resultatansvar for om lag 200 ansatte i regionen. Som Regionssjef vil du samtidig bidra til forbedring og effektivisering, og sikre utvikling av organisasjonen. Arbeidssted vil være Sessvollmoen og en del reising vil måtte påregnes.

Stillingen ligger i avdeling eiendomsforvaltning og rapporterer til avdelingsdirektør  eiendomsforvaltning.

Ansvarsområder og sentrale arbeidsoppgaver

 • Ansvar for at forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) i regionens portefølje er i samsvar med virksomhetens strategier, mål og planer, og i tråd med gjeldende lovverk
 • Budsjett- og resultatansvar
 • Personalansvar
 • Ansvar for effektiv forvaltning og utvikling av organisasjonen
 • Sikre god samhandling internt i Forsvarsbygg, med Forsvaret og øvrige samarbeidspartnere
 • Bidra til forbedring og effektivisering
 • Samarbeid med regionens tillitsvalgte, og gjennomføre faste møter med tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg
 • Ansvar for regionens beredskap- og sikkerhetsarbeid
 • Regionssjef er fast medlem i Avdelingsdirektør Eiendomsforvaltnings ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå.  Utdanning på bachelornivå kombinert med relevant erfaring vil også vurderes.
 • Relevant og bred ledererfaring
 • Erfaring fra å lede endringer i større komplekse organisasjoner
 • Det er en fordel at du har kjennskap til offentlig sektor og statlig økonomistyring
 • Det er en fordel at du har erfaring fra forvaltning av eiendom, bygg og anlegg
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig / Nato Secret

Personlige egenskaper: Hvem vi ser etter?
For å lykkes i stillingen må du ha god økonomi- og forretningsforståelse i tillegg til meget gode lederegenskaper. Du er resultat- og utviklingsorientert, og øver innflytelse. Avdelingen er nylig restrukturert, og det krever at du har en dynamisk tilnærming til ansvarsområde og arbeidsoppgaver. For å lykkes er det derfor vesentlig at du tar initiativ og evner å prioritere oppgaver løpende, samtidig som du har en systematisk og metodisk tilnærming til arbeidsoppgavene. I tillegg er du en utpreget relasjonsbygger.

Forsvarsbygg tilbyr:

 • Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211) fra 1 024 200,- til 1 118 700 (lønnstrinn 87-91). Særlig kvalifiserte søkere kan tilbys høyere lønn.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Arbeidssted vil være på Sessvollmoen

Arbeidsplass: Sessvollmoen
Søknadsfrist: 15/08/2022

For ytterligere informasjon er du velkommen til en fortrolig samtale med Partner i Capus; Kristian Lennertzen på tlf. 91616073 , kl@capus.no eller Rådgiver Research & Analyse Andreas Virik på tlf. 93004949 , auv@capus.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.