Organisasjons- og HR-direktør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
22. juni 2022
Søknadsfrist
18. august 2022
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning 92085397, Ola Mork 41245252
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for ansvarlig salg av alkohol, organisert som netthandel, butikkjede og kundesenter med enerett på salg av vin, brennevin og sterkøl over 4,7 prosent. Vinmonopolet har om lag 2000 ansatte, og over 340 butikker over hele landet.

Vinmonopolets visjon er å være ønsket av alle, gjennom å tilby Norges beste kundemøte preget av fagkunnskap, service og ansvarlighet. Våre verdier er raus, solid og dynamisk. Våre lederprinsipper er "inspirere og involvere", "balansere" og "utvikle og utfordre". Vinmonopolet er verdens største vinbutikk, med et vareutvalg med over 30 000 produkter. Omsetningen i 2021 var 21,7 milliarder kroner. For mer informasjon, se www.vinmonopolet.no.

Organisasjons- og HR-direktør

Vinmonopolet bidrar til å begrense skadevirkningene av alkohol i Norge gjennom ansvarlig salg og regulert tilgjengelighet. Uten å oppmuntre til kjøp, skal vi gi den aller beste servicen og fagkunnskapen til våre kunder. Gjennom et sterkt fokus på butikkopplevelse ved serviceinnstilte og kunnskapsrike ansatte, nyhetsslipp, spesialbutikker og nettbutikk, har Vinmonopolet en solid posisjon i den norske befolkning.

Vi søker en organisasjons- og HR-direktør som kan bidra til å realisere Vinmonopolets strategiske mål og ambisjoner, og legge til rette for en organisasjon som har kompetanse og kapasitet til å oppfylle selskapets samfunnsoppdrag. Vinmonopolets medarbeidere er selskapets viktigste ressurs, og kontinuerlig kompetanseutvikling av både ledere og medarbeidere står sentralt hos oss. Du skal være en pådriver for intern kulturbygging og skape effektive arenaer for samhandling og utvikling. Du vil lede en kompetent stab av medarbeidere, og ha utstrakt kontakt med ledere og ansatte i hele virksomheten.

Direktøren vil lede en avdeling på omkring 25 medarbeidere, og ha overordnet ansvar for HR- og organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og opplæring, lønn, fellestjenester og dokumentasjonsforvaltning. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og inngår i Vinmonopolets toppledergruppe. 

Sentrale ansvarsområder:

 • Utvikle organisasjons- og HR-funksjonen i Vinmonopolet slik at avdelingen er rigget for fremtiden
 • Operasjonalisering av selskapets strategi og prioriteringer innen HR, organisasjon, kompetanse og ledelse
 • Videreutvikle og drive HR- og organisasjonsprosesser som bidrar til at Vinmonopolet når sine overordnede mål
 • Sikre en tydelig personalpolitikk basert på Vinmonopolets grunnverdier, etiske retningslinjer og lederprinsipper
 • Lede endrings- og utviklingsprosesser, og utvikle organisasjonen til å møte fremtidens behov på både organisasjonsnivå, operativt nivå og i møte med behovet til fremtidens kunder
 • Sikre strategisk styring av leder- og kompetanseutvikling, samt være en pådriver for intern kulturbygging og skape effektive arenaer for samhandling og utvikling
 • Være en synlig og aktiv bidragsyter i ledergruppen og en sparringspartner for administrerende direktør 
 • Sikre målsettingen om å være Norges beste arbeidsplass, sikre et godt arbeidsmiljø og trivsel blant de ansatte
 • Jobbe for et godt partssamarbeid som søker å finne en god arbeidsform mellom arbeidsgiver, de ansatte og foreningene, til beste for Vinmonopolet og dets utvikling
 • Overordnet ansvar for selskapets HMS-arbeid

Vi søker en samlende, tydelig og utviklingsorientert direktør med bred HR-faglig kompetanse fra komplekse virksomheter. Aktuelle kandidater har erfaring fra ledelse av strategiske og forretningsnære HR-funksjoner, gjerne innenfor handel og service. Kjennskap til arbeidslivets lovverk og spilleregler, gjerne innenfor virksomhet som opererer under statlige rammevilkår, er en fordel. Ny direktør evner å kommunisere godt på alle nivå i organisasjonen, og opparbeider tillit både internt og eksternt.

Aktuelle kandidater er trygge i lederrollen og har god evne til relasjonsbygging og samhandling internt og eksternt. 

Vi tilbyr:

 • Spennende utfordringer i en av Norges ledende faghandelskjeder, og muligheten til å være med på å løse et viktig samfunnsoppdrag. 
 • Konkurransedyktige betingelser og pensjonsordninger. Det trekkes 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse 
 • Ledende stilling som er unntatt arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser 
 • Ansettelse i Vinmonopolet skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, regler og tariffavtaler. I Vinmonopolet er det et mål å oppnå en balalansert sammensetning av ansatte når det gjelder alder, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering og kulturell bakgrunn.

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397/Ola Mork, tel. 412 45 252, for en uforpliktende og konfidensiell prat. Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 18. august 2022.  

 

Vinmonopolet gjennomfører bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater via vår samarbeidspartner Semac AS. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vinmonopolet er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.