Førsteamanuensis i matematiske fag

Rekrutterer
Sted
Gjøvik
Publisert
7. juli 2022
Søknadsfrist
22. august 2022
Kontakt
Einar M. Rønquist 73593547
Posisjon
Spesialist
Stillinger
Annet
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vi har ledig stilling som førsteamanuensis i matematiske fag ved Institutt for matematiske fag, campus Gjøvik.

Hovedaktiviteten ved instituttet foregår i Trondheim, men instituttet har også en faggruppe på Gjøvik.

Faggruppen på Gjøvik har spennende undervisningsoppgaver og stort ansvar innenfor de treårige bachelorstudiene. Dette inkluderer all grunnundervisning i matematiske fag for bachelorstudenter i ingeniør-, data- og økonomifag. 

Undervisningstilbudene er i stadig utvikling og det er store muligheter for å påvirke og styrke utdanningstilbudet i samarbeid med andre.

Arbeidssted vil være på Gjøvik.

Du rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i matematiske fag for bachelorstudenter i ingeniør-, data- og økonomifag, samt forkurs, ved NTNU, campus Gjøvik
 • Bidra aktivt til fornying av grunnundervisningen i matematiske fag
 • Bidra til administrative oppgaver relatert til koordinering, planlegging, utvikling og gjennomføring av instituttets store undervisningsoppgaver
 • Drive forskning knyttet til instituttets forskningsområder innenfor statistikk, matematikk eller matematikkdidaktikk

Den totale arbeidsplikten fordeles på feltene undervisning, forskning og administrasjon. Det forventes at omlag 60% av stillingen vil være relatert til undervisning, omlag 20% til forskning og omlag 20% til administrasjon.

Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet matematiske fag i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Din doktorgrad må være innen statistikk, matematikk eller matematikkdidaktikk.
 • Det vil bli lagt vekt på dokumentert vitenskapelig arbeid gjennom internasjonale publikasjoner på høyt nivå.
 • Søkeren må beherske norsk eller et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaringer med og interesse for fornyingsarbeid innen grunnutdanning i matematiske fag for teknologistudenter vil bli vurdert som svært positivt.
 • Praktisk undervisningskompetanse vil bli vurdert som svært positivt.

Det vil bli lagt vekt på erfaring med både undervisning og forskning.  Det vil bli lagt vekt både på søkernes pedagogiske evner og formelle kompetanse, og på samarbeids- og kommunikasjonsevner. Mulig forskningssamarbeid internt på instituttet eller med andre fagmiljøer på Gjøvik vil bli vurdert som positivt.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å initiere og implementere prosjekter
 • Positiv, kreativ, og entusiastisk

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanunesis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 560 000 – kr 760 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette. 

 
Søknaden må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål 
 • Redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU")  
 • Beskrivelse av erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, inkludert utvikling av læringsmetoder og læringsmiljø
 • Vitenskapelige arbeider - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider) 
 • Forskningsplan 
 • Opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse 
 • Navn og adresse til tre relevante referanser 

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og faglige kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisnings- og veiledningsarbeid, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med instituttleder Einar M. Rønquist, email: einar.ronquist@ntnu.no , tel: 73 59 35 47.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 2022/16721. 

Søknadsfrist: 22.08.2022

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for matematiske fag

Vi utgjør Norges største universitetsmiljø innenfor matematiske fag. Instituttet har et særlig ansvar for NTNUs grunnutdanning i matematiske fag. Vi vektlegger langsiktig grunnforskning og anvendt forskning på høyt internasjonalt nivå, og har som mål å møte samfunnets behov for matematisk og statistisk kompetanse innenfor næringsliv, offentlig forvaltning og forsknings- og utdanningssektoren.  Institutt for matematiske fag er ett av sju institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.


Hovedbygningen

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.