Finance Manager

Sted
Bergen
Publisert
8. juli 2022
Søknadsfrist
11. august 2022
Kontakt
Gro Reinertsen 97559058, Ole Petter Bratteberg 97559036
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Ønsker du en operativ økonomilederrolle i et utviklingsorientert selskap?

Som Finance Manager i Bergen Engines vil du få en sentral rolle i både driften og ikke minst den videre utviklingen av selskapet. Du får ansvar for økonomiområdet, inkludert kontinuerlig utvikling og optimering av selskapets systemer, prosesser og rutiner. Du vil være en viktig bidragsyter i selskapets videre utvikling og en viktig støttespiller i ledergruppen til administrerende direktør. 

Ansvar
Vi søker en Finance Manager med solid økonomi- og regnskapsfaglig bakgrunn, som blir motivert av å identifisere og følge opp områder som styrker lønnsomhet og muligheter for videre vekst. Vi ser etter deg som trives godt med ledelse og operasjonelt økonomiarbeid, og som både kan delegere ansvar og oppgaver og være utførende selv.
Økonomiavdelingen har i dag 13 ansatte. Finance Manager har et overordnet ansvar for hele avdelingen. Du vil også samhandle med våre internasjonale lokasjoner. 

Øvrige ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være;

 • Overordnet ansvar for månedsavslutning, kvartalsavslutning, årsavslutning, årsoppgjør og kontakt med revisor
 • Overordnet ansvar for selskapets prosjektregnskap og økonomiske oppfølging av prosjekter
 • I samarbeid med resten av økonomiavdelingen, sikre at fullstendig og punktlig informasjon ligger til grunn for regnskapsrapporteringen
 • Videreutvikle finansfunksjonens struktur og kompetanse
 • Overordnet ansvar for internkontrollsystemet og revisjoner av dette. Inkludert dokumentasjon og dialog med revisor
 • Overordnet ansvar for forbedringsprosesser og systemimplementeringer
 • Overordnet ansvar for gruppepolicyer og prosesser
 • Være en støttespiller i finansielle spørsmål  internt og på gruppenivå

Erfaring og kvalifikasjoner
Vi ønsker oss søkere med høyere økonomisk utdanning på masternivå, og ledererfaring. Videre ønsker vi:

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Solid kunnskap innen regnskap og rapportering
 • Erfaring fra organisasjoner/prosjekter med høy grad av kompleksitet
 • God system- og prosessforståelse, gjerne kjennskap til SAP
 • Erfaring fra forbedringsarbeid på systemsiden er ønskelig, gjerne tilknyttet bruk av MS Power BI til å sammenstille store mengder data
 • God muntlig- og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

For å lykkes og trives i rollen må du være trygg, nøyaktig og like å skape resultater sammen med andre. Du liker å bistå andre i å få ting til. En Indre drivkraft og ønske om forbedringer og effektiviseringer, også i andre områder enn i økonomiavdelingen vil være viktig. Du må samarbeide godt på ulike nivå i organisasjonen og trives med en travel arbeidshverdag. God struktur og gjennomføringsevne vil være viktig. 

Vi kan tilby 

 • Solide eiere som investerer i selskapet
 • Selskapet har gått gjennom restrukturering og kan nå fokusere på den rollen BE skal ha i å redusere utslipp av miljøgasser
 • BE vil selv jobbe mot det marine markedet etter å ha sagt opp avtale med Kongsberg
 • Stabile og svært kompetente medarbeidere i økonomiavdelingen
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling

Ta gjerne kontakt med Mercuri Urval v/ Gro Reinertsen mail: gro.reinertsen@meruriurval.com tlf. 975 59 058 eller Ole Petter Bratteberg mail: olepetter.bratteberg@mercuriruval.com tlf. 975 59 036 om du vil ha mer informasjon, eller har spørsmål om stillingen.

All kontakt med Mercuri Urval blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også for oppdragsgiver.

Søk på stillingen via mercuriurval.no

Søknadsfrist 11.08.2022  
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.