Fylkesdirektør Vestfold

Sted
Tønsberg
Publisert
8. juli 2022
Søknadsfrist
22. august 2022
Kontakt
Ole Petter Bratteberg 97559036, Gro Reinertsen 97559058
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vil du lede den administrative etableringen og utviklingen av nye Vestfold fylkeskommune?

Stortinget har vedtatt å dele Vestfold og Telemark fylke. To nye fylkesting velges i det ordinære kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023, og de nye fylkeskommunene skal være i drift fra 1. januar 2024. Den første fasen med forberedelser er i gang, og en prosjektgruppe i fylkesadministrasjonen leder det administrative arbeidet. Det er opprettet to hovedutvalg som leder an i det politiske arbeidet. Hovedutvalg Vestfold og hovedutvalg Telemark forelegges alle saker som berører etableringen av de nye fylkeskommunene fram til opprettelsen. 

Ansvar og oppgaver                                  

Stillingen som fylkesdirektør/prosjektleder vil ha det overordnede ansvaret for å bygge og utvikle en organisasjon som skal være operativ fra 01.01.24. Det innebærer en kombinasjon av strategisk arbeid, overordnet planlegging og operativ deltakelse i form av f eks rekruttering og innplassering, og samhandling med Hovedutvalg Vestfold. 

Erfaring og kvalifikasjoner                                                     

Vi ser etter en erfaren leder som motiveres av å bygge en ny organisasjon. Relevante kandidater bør ha god kjennskap til rolledelingen mellom politikk og administrasjon, samt innsikt og forståelse for rollen fylkeskommunen har som samfunnsaktør. Vi ønsker søkere med dokumenterte resultat fra organisasjonsutvikling og endringsledelse, og god økonomiforståelse. I tillegg må søkere ha relevant høyere utdanning. Det vil være en fordel med erfaring fra en politisk styrt organisasjon, men erfaring fra privat næringsliv i kombinasjon med forståelse for samfunnsoppdraget til fylkeskommunen kan også være relevant. Fylkesdirektøren skal bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som samarbeidspartner for kommunene og andre samarbeidspartnere, god helhetlig samfunnsforståelse er derfor viktig.

Personlige egenskaper                                             

Vi ønsker oss en samlende og trygg leder som har ambisjoner på vegne av fylkeskommunen. Samtidig ønsker vi oss en leder som er opptatt av samarbeid og utvikling, som kommuniserer godt og skaper gode relasjoner både til folkevalgte og ansatte.  Evne til å lytte, være tilgjengelig og imøtekommende, involvere de ansatte, og samtidig fatte beslutninger, vil vektlegges.

Vi tilbyr en utfordrende rolle der du får kombinert strategiske evner med operative ferdigheter. Stillingen har stort handlingsrom og utfordrende oppgaver i en organisasjon som skal bygges, med stort potensial og mange dyktige medarbeidere.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Mercuri Urval (MU) v/ Ole Petter Bratteberg tlf. 975 59 036/ e-post olepetter.bratteberg@mercuriurval.com, eller Gro Reinertsen tlf. 975 59 058/ e-post gro.reinertsen@mercuriurval.com. Alle forespørsler vil bli behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist: 22.08.2022

Søk på stillingen her

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. og vi viser til offentlegheitslova §25, andre ledd om anledning til å bli unntatt søkerlisten. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentlegheitslova §25.

Om selskapet

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder. Fylkeskommunen skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum.

Vestfold og Telemark fylkeskommune logo

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.