Fylkesdirektør Telemark

Sted
Skien
Publisert
8. juli 2022
Søknadsfrist
22. august 2022
Kontakt
Gro Reinertsen 97559058, Ole Petter Bratteberg 97559036
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vil du lede etableringen og driften av nye Telemark fylkeskommune?

Stortinget har vedtatt å dele Vestfold og Telemark fylke. To nye fylkesting velges i det ordinære kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023, og de nye fylkeskommunene skal være i drift fra 1. januar 2024. Den første fasen med forberedelser er i gang, og en prosjektgruppe i fylkesadministrasjonen leder det administrative arbeidet. Det er opprettet to hovedutvalg som leder an i det politiske arbeidet. Hovedutvalg Vestfold og Hovedutvalg Telemark forelegges alle saker som berører etableringen av de nye fylkeskommunene fram til opprettelsen.

Vi søker en prosjektleder som fra 01.01.24 går inn i stillingen som fylkesdirektør for Telemark fylkeskommune. Søkere må motiveres av fylkeskommunens samfunnsoppdrag, drives av å tenke strategisk, og må ha stor glede av å oppleve strategier og planer omsatt i handling. 

Ansvar og oppgaver 

Stillingen som fylkesdirektør/prosjektleder vil ha det overordnede ansvaret for å bygge og utvikle en organisasjon som skal være operativ fra 01.01.24. Det innebærer en kombinasjon av mye strategisk tenking/overordnet planlegging, og operativt arbeid i form av for eksempel rekruttering/innplassering.

Erfaring og kvalifikasjoner 

Vi søker etter kandidater med høyere relevant utdanning og ledererfaring fra tilsvarende stillinger i komplekse organisasjoner.
Bakgrunn fra offentlig sektor og erfaring fra partssamarbeid vil være en stor fordel, men erfaring fra privat næringsliv i kombinasjon med forståelse for samfunnsoppdraget til fylkeskommunen kan være relevant erfaringsbakgrunn. Kvalifiserte kandidater har erfaring fra å lede utviklings- og endringsprosesser, og de evner å kombinere strategisk og langsiktig tenking med operativ handling. Fylkesdirektøren skal bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som samarbeidspartner for kommunene og andre samarbeidspartnere, og god helhetlig samfunnsforståelse er derfor viktig.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en trygg og samlende leder som motiveres av å se medarbeidere lykkes, og som skaper tillit og bidrar til et godt arbeidsmiljø gjennom fokus på utvikling og arbeidsglede. Rette vedkommende kombinerer initiativ og innovative egenskaper med sterk gjennomføringsevne. Vår fylkesdirektør må ha en overordnet og helhetlig tilnærming, men samtidig være nær organisasjonen og se sine medarbeidere. Gode kommunikasjonsevner, relasjonsskapende egenskaper og samarbeidsvilje er en forutsetning.  Vår nye fylkesdirektør må trives med å være en synlig frontfigur, og stillingen vil være sentral i arbeidet med å skape en felles organisasjonskultur og et sterkt «vi». 

Vi tilbyr en utviklingsorientert og strategisk stilling som er profilert og synlig, med bred kontaktflate både internt og eksternt. Fylkeskommunen har engasjerte og dyktige medarbeidere, et viktig samfunnsoppdrag og mange spennende utviklingsprosjekter. Du vil få stort handlingsrom og utfordrende oppgaver i en organisasjon som skal bygges.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Mercuri Urval (MU) v/ Gro Reinertsen tlf. 975 59 058/ e-post gro.reinertsen@mercuriurval.com eller Ole Petter Bratteberg tlf. 975 59 036/e-post olepetter.bratteberg@mercuriurval.com. Alle forespørsler vil bli behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist: 22.08.2022

Søk på stillingen her

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. og vi viser til offentlegheitslova §25, andre ledd om anledning til å bli unntatt søkerlisten. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentlegheitslova §25.

Om selskapet

Fylkeskommunen er politisk styrt, regionalt forvaltningsnivå, med fylkesting og fylkesordfører som øverste leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder. Fylkeskommunen har et viktig og mangfoldig samfunnsoppdrag og skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune logo
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.