Senior Forretningsutvikler – Havvind / Head of Offshore Wind

Rekrutterer
Sted
Stavanger / Oslo
Publisert
15. juli 2022
Søknadsfrist
14. august 2022
Kontakt
Eli Wærum Rognerud, Kari Holmefjord Vervik, Jonathan Sørbye 90666557
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Innovasjon Norge søker Senior Forretningsutvikler – Havvind / Head of Offshore Wind (Stavanger eller Oslo)

Regjeringen har ambisjoner om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 %, og har pekt på havvind som et satsingsområde. Vi søker nå en fremoverlent erfaren forretningsutvikler til  Innovasjon Norges havvindsatsing. Stillingen er knyttet til Innovasjon Norges (INs) enhet for strategiske eksportsatsinger og programmet for «High Potential Opportunities» (HPO), og inngår i et dynamisk og voksende fagmiljø. Stillingen kan sitte i Stavanger eller Oslo.

Bakgrunn og formål

IN er i gang med en betydelig styrking og spissing av organisasjonens strategiske eksportsatsinger med hovedfokus på internasjonale kommersielle muligheter innen grønne og bærekraftige områder, slik som blant annet havvind, hydrogen, batterier, sirkulærøkonomi og grønn maritim eksport. Dette er industriområder hvor norske bedrifter har et sterkt utgangspunkt, og i økende grad ønsker bistand. 

Det internasjonale havvind-markedet er i kraftig vekst, og norske aktører har ambisjoner om å ta inntil 20% av det globale markedet. IN har hatt en særskilt satsing på havvind siden 2020, og flere av INs regionkontor og internasjonale kontor har alt en betydelig portefølje på området. 

Om rollen 

IN har over tid allerede jobbet seg opp en betydelig portefølje av prosjekter innenfor havvind, og vi ønsker nå å få på plass en erfaren forretningsutvikler og fagsjef til å samle og lede INs satsing på denne viktige industrien for det grønne skiftet. Rollen skal sette strategisk retning for vårt bidrag til den nasjonale eksportsatsingen på området, og samarbeide tett med eksportavdelingens ledelse, prosjektledere, regionkontor, internasjonale kontor og fagavdelinger øvrig. 

Rollen skal også fungere som faglig rådgiver for eksportavdelingen og sikre at samtlige strategiske havvindprosjekter i eksportporteføljen har høy faglig kvalitet og god forankring i næringslivet. Stillingen fagrapporter til enheten for strategiske eksportsatsinger, som sitter i Oslo, med linjerapportering til Regiondirektør i Rogaland.

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:

 • I tett samarbeid med øvrige aktører i den nasjonale eksportsatsingen på havvind, sette strategisk retning for og lede implementeringen av denne. Dette innebærer tett koordinering med oppdragsgivere samt andre interne og eksterne interessenter, da «havvind-teamet» og prosjektleder på HPO havvind særlig.
 • Forretningsutvikling, kvalitetssikring og overordnet ledelse av eksisterende og nye prosjekt. Ansvar for overordnet mål- og resultatstyring, samt rapportering på satsingsområdet.  
 • Bidra til og videreutvikle «havvind-teamet» i Innovasjon Norge. Dette omfatter fagpersoner og stab både i Norge og internasjonalt som på ulike måter bidrar inn i våre havvind-prosjekter sammen med norsk næringsliv. 
 • Representere IN og avdelingen overfor norsk næringsliv, klynger, myndigheter og andre eksterne aktører, inkludert den havvind-gruppen i Nasjonalt Eksportråd. Mobilisere og sikre nødvendige bidrag fra næringsliv, interesseorganisasjoner og øvrige aktører i Team Norway, da særlig EksFin og relevante ambassader.  
 • Bidra til å utvikle og oppdatere de til enhver tid gjeldende prosjektstyringsverktøy, og sikre at disse brukes aktivt i prosjektene. Dette skal gi oversikt over ressursinnsats, viktige milepæler og aktiviteter. 
 • I samarbeid med relevante instanser og fagpersoner/miljøer i IN, holde god oversikt over kundebehov og trender på fagområdet; forstå brukerbehov hos samarbeidspartnere, medarbeidere og andre interessenter.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum 8-10 års erfaring innenfor internasjonal forretningsutvikling, foretrukken fra havvindbransjen, maritim industri, offshore, olje og gass eller energiomstilling. 
 • Sterk forståelse og motivasjon for drivere i energiskiftet og evne til å se kommersielle muligheter for norske løsninger internasjonalt 
 • Særdeles god forståelse for kunde- og markedsbehov, og evne til å kommunisere dette. Det forutsettes svært god kjennskap til relevante næringsaktører og nettverk. Kunnskap om, og erfaring, fra internasjonal forretningsutvikling på tvers av verdikjeder og i konsortier er en fordel. 
 • Dokumentert erfaring fra prosjektledelse og -styring, gjerne i komplekse prosjekt/matrise.
 • Relevant høyere utdannelse. Lang erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • God forståelse for INs samfunnsoppdrag og virkemiddelapparatets rolle i å fremme norsk næringsliv internasjonalt.

Personlige egenskaper

 • Strategisk, forretnings- og kundeorientert. 
 • Gode samarbeidsevner og forståelse for rollen. Du bør være genuint opptatt av utvikling av mennesker og kunne bygge team, utvikle og motivere medarbeidere og eksterne partnere.
 • Pådriver, resultatorientert og strukturert – tar ansvar og får ting gjort.
 • Relasjons- og nettverksbygger som kan knytte kontakt med kunder og samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Kommuniserer godt skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.

Vi tilbyr

 • Mulighet til innflytelse på en av Norges viktiges eksportsatsinger
 • Et fremoverlent miljø med engasjerte og dyktige kolleger, og høy trivselsfaktor 
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, og svært gode pensjonsordninger.

Søknadsfrist 14.8.2022. Arbeidssted er Stavanger eller Oslo. 

For mer informasjon, ta kontakt med Fagleder strategiske satsinger Eli Wærum Rognerud -  eli.wærum.rognerud@innovasjonnorge.no direktør Rogaland Kari Holmefjord Vervik  – kari.holmefjord.vervik@innovasjonnorge.no eller Eksportdirektør Jonathan Sørbye – jonathan.sorbye@innovasjonnorge.no eller 906 66 557.

Innovasjon Norge ønsker medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i søknaden. Søknader behandles fortløpende. Innovasjon Norge foretar bakgrunnsjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnsjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil få nærmere informasjon om dette.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.