Advokat / advokatfullmektig

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
28. juli 2022
Søknadsfrist
28. august 2022
Kontakt
Helene Nylende Sørlie 40484045
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Konsernadvokatene i Posten og Bring søker advokater/ advokatfullmektiger innenfor arbeidsrett, compliance og personvern

Konsernadvokatene har hatt en økende oppdragsmengde som følge av konsernets satsing på innovasjon, digitalisering, utvikling av nye tjenester, økte volumer og endringstakten i konsernet for øvrig. Avdelingen består i dag av 16 personer.  

Konsernadvokatene leverer juridiske tjenester til alle konsernselskapene innenfor hele det forretningsjuridiske spekteret og er sentrale rådgivere for konsernet. Vi yter ordinær juridisk bistand i tillegg til å gi ulike former for opplæring, forvalter konsernets styrende dokumenter (virksomhetsstyring) og ivaretar konsernets sentrale compliance-funksjoner.

Avdelingen er inndelt i to faggrupper. Vi søker én ny advokat/-fullmektig til faggruppen hvor kompetanse innen arbeidsrett er særlig relevant. Videre søker vi én ny advokat/-fullmektig til faggruppen hvor kompetanse innen generell compliance og personvern er særlig relevant.   

Nøkkelen for å lykkes i rollen som konsernadvokat hos oss ligger i å være serviceinnstilt, løsningsorientert, initiativrik og proaktiv, med stor arbeidskapasitet i en hektisk hverdag. Vår erfaring er at vi som konsernadvokater oppnår de beste resultatene for Posten gjennom god samhandling, effektiv påvirkning og tillitsfulle relasjoner. Rolleforståelse og evne til å sette seg inn i og forstå forretningssidens behov, er derfor viktige egenskaper for å lykkes i vårt team. Det er også viktig at du kan arbeide med flere ulike rettsområder og er åpen for tidvis å arbeide med nye oppgaver og fagfelt. Du må ha høy integritet og inngi tillit som gjør deg egnet til å representere konsernets interesser i kommersielle og rettslige prosesser.

Konsernadvokatene har som team stort engasjement og vi deler på kunnskap og spiller hverandre gode. Vi tilbyr et godt sosialt miljø, faglige utfordringer og en høy grad av selvstendighet og fleksibilitet i arbeidshverdagen, med konkurransedyktige betingelser. Vi holder til i moderne og attraktive lokaler i Posthuset, midt i Oslo sentrum.

Vitnemål og andre relevante papirer legges ved søknaden. Vi foretar etter samtykke sjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Vi behandler forespørsler og søknader fortrolig. Vennligst søk stillingen elektronisk via vedlagte link innen søknadsfristen 28.08.2022. Vi ser frem til å høre fra deg!

Posten Norge er et nordisk post- og logistikkonsern. Vår visjon «Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre» setter føringer for hva vi prioriterer og strekker oss etter. Vi skal levere den beste kundeopplevelsen og bransjens mest attraktive tjenestetilbud. Vi satser offensivt på teknologi og innovasjon, og gjennom ansvarlig verdiskaping skal vi være det grønne valget. Vi har halvert våre CO2-utslipp siden 2012 og har vi satt nye, egne mål for å nå FNs 1,5-gradersmål. For oss handler bærekraft om å snu dagens utfordringer til morgendagens muligheter. Hver dag bidrar våre 13 000 medarbeidere med å skape langsiktige verdier for miljø, mennesker og vår virksomhet.

Vi vet at nøkkelen til å lykkes med våre ambisjoner er kompetente og engasjerte medarbeidere. Vil du bli en av oss?

Posten Norge møter markedet med to merkevarer. Posten er vårt tilbud til det norske folk. Posten leverer pakker og brev til privatpersoner over hele Norge. Gjennom valgfrihet og fleksible tjenester gjør vi hverdagen enklere. Ingen kjenner Norge bedre.

Bring er vårt tilbud til det nordiske markedet. Bring tilbyr løsninger for bedriftskunder i Norden og til privatkunder utenfor Norge. Gjennom innovasjon skaper vi bærekraftige, grønne løsninger. Finding New Ways.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.