Webredaktør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
2. august 2022
Søknadsfrist
28. august 2022
Kontakt
Martha Haukaas 92608983, Johanna Nordskar Hoff 41274243
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Er du opptatt av bærekraftig utvikling og brenner for god kommunikasjon i digitale kanaler? 

Da er du kanskje Norads nye webredaktør.

I en verden med turbulens og stadig nye kriser, er samarbeid på tvers av landegrenser, kunnskap og opplyst samfunnsdebatt viktigere enn noen sinne. Vil du bidra til det?

Som direktoratet for utviklingssamarbeid, forvalter Norad store deler av Norges bistandsmidler. En av Norads kjerneoppgaver er å spre kunnskap om utviklingsspørsmål, resultater av norsk bistand og bærekraftsmålene. For å klare dette på en effektfull måte må vi ha en høy digital tilstedeværelse og utvikle kreativt innhold som treffer våre målgrupper.

Vi ser etter deg som har en god forståelse for digital historiefortelling, gode skriveferdigheter og erfaring med analyse og web-optimalisering. Utvikling av våre nettsider vil bli viktig fremover, så rette person må være interessert i teknologi og nye trender, og vil være en nøkkelperson for å forbedre våre nettsider. Du vil jobbe tett med rådgivere i kommunikasjonsavdelingen, og blir en del av det teamet som jobber med digital kommunikasjon.

Vi er åpne for ulike bakgrunner. Kanskje du har jobbet et par år i byrå eller bedrift, og ønsker å jobbe med de virkelig store samfunnsspørsmålene? Eller kanskje du jobber med web i en organisasjon, men ønsker å ta steget videre? Om du har kjennskap til bistand og internasjonale forhold er det en fordel, men absolutt ikke et krav.

Stillingen rapporterer til kommunikasjonsdirektør.

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge, utarbeide og kvalitetssikre innhold og formidle saker på en brukervennlig måte på norad.no og andre digitale kanaler
 • Utvikle nettsidene og sikre samspill med andre digitale kanaler og plattformer
 • Sørge for brukervennlige løsninger: målrettet tilpasse innhold til brukernes behov
 • Teste og forbedre innholdet for å sikre at det treffer målgruppene og bidrar til økt måloppnåelse
 • Utvikle og realisere gode digitale historiefortellinger og andre kreative konsepter
 • Skrive tekster for web
 • SEO og weboptimalisering
 • Analyse og rapportering
 • Bidra inn i ulike arbeidsoppgaver i kommunikasjonsavdelingen ved behov
Kvalifikasjoner
 • Erfaren bruker av Episerver
 • Kunnskap om produksjon av innhold til web og andre digitale kanaler
 • God kunnskap om SEO-optimalisering og A/B-testing
 • Erfaren bruker av analyseverktøy for web (Google Analytics, Ad-words, Google Search Console, HotJar og lignende)
 • Kunnskap og erfaring om webutvikling er en fordel
 • Kjennskap til interne kommunikasjonsverktøy som Workplace/Sharepoint er en fordel
 • Kunnskap om video og fotoredigering er en fordel
 • Å kunne skrive på nynorsk er en fordel men ikke en forutsetning.
Personlige egenskaper
 • Personlige egenskaper
 • Positiv, kreativ og engasjert
 • Meget god skriftlig formuleringsevne
 • Analytisk
 • Liker å sette i gang og ferdigstille prosjekter alene og i team
 • Evner å videreføre idé til innhold i digitale flater
 • Rask til å lære og ta i bruk nye tekniske virkemidler
 • Oppdatert på digitale trender
 • Har visjoner for web og digitale løsninger
 • Et godt øye for visuell kommunikasjon, og kan jobbe med video, bilder og illustrasjoner
Vi tilbyr
 • Interessante og viktige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning i en bransje i rask utvikling
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og mulighet for boligfinansiering gjennom Statens pensjonskasse
 • En moderne og flott kantine og et velutstyrt treningsrom
   

Tilsettingen er fast og lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnspenn 51-70 (kr 478 300 - 661 400), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 80 (kr 553 500-839 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Vi oppfordrer til å søke på stillingen snarest mulig, da kandidater blir vurdert fortløpende.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.

 

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. 

Norad vil være Norges grønneste direktorat, og skal være en ambisiøs og ledende pådriver for at norsk bistand og egen virksomhet fremmer miljømål. Norad har målsetting om å halvere CO2-utslippene fra Norads egen virksomhet, innen 2030. 

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.