Rådgiver / Seniorrådgiver

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
5. august 2022
Søknadsfrist
28. august 2022
Kontakt
Kjell Arne Klingen 47260804
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Rådgiver/seniorrådgiver - seksjon for digitalisering og dokumentasjon

Brenner du for arkiv og digitalisering? Nå har du sjansen til å bli med på laget i Norad. Vi jobber med å skape en fremtidsrettet arkivtjeneste med god kvalitet på dokumentasjonen vår. Nå trenger vi noen som vil være med på å forbedre både våre arbeidsprosesser og tjenester. I denne stillingen søker vi deg som har både god arkivfaglig kunnskap og teknisk forståelse. Du ser nye muligheter og ønsker å være med på å videreutvikle arkivet, faget og tjenestene våre og måten vi jobber på digitalt. Vi på seksjonen jobber på tvers av alle avdelingene i Norad og du vil samarbeidet mye med andre seksjoner internt, samt eksterne samarbeidspartnere. Arkivtjenesten skal i løpet av høsten 2022 migrere Public 360 og eArkiv fra drift hos Utenriksdepartementet og over til skytjenester.

Arkivet i Norad har 3 ansatte og er organisert under seksjon for digitalisering og dokumentasjon, i avdeling for virksomhetsstyring.  Avdeling for virksomhetsstyring i Norad er en avdeling med tre seksjoner. Avdelingen bidrar til at Norad skal levere på sin strategi og overordnede mål, og vil ha ansvar for å videreutvikle virksomhetsstyringen og budsjett- og økonomioppfølgingen av tilskuddsmidler og driftsmidler. Avdelingen har også ansvar for å videreutvikle forvaltningssystemer, IKT tjenester og digitaliseringen i Norad. 

Arbeidsoppgaver

 • Systemforvaltning og videreutvikling av saksarkivsystemet Public 360/eArkiv, inkludert integrasjoner
 • Digitaliseringsoppgaver inkludert utvikling, effektivisering og robotisering av arbeidsprosesser
 • Faglig rådgivning i arkivspørsmål
 • Support og rutinebeskrivelser
 • Deltakelse i prosjekter
 • Deltakelse i daglig drift og periodiske oppgaver 

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelorgrad i arkivvitenskap eller relevant fagkrets
 • Ønskelig med mer enn 8-års arbeidserfaring
 • Erfaring fra statlige arkiver og god kjennskap til lover, regler og retningslinjer innen feltet inkludert NOARK-systemer og standarder
 • Erfaring fra elektronisk arkiv og god kjennskap til IKT-verktøy er en forutsetning
 • God formuleringsevne i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og analytisk
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Nøyaktig, rask og selvstendig
 • Interessert i teknologi, digitalisering og automatisering

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver
 • Meget godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • IA bedrift

Tilsettingen er fast og lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnsspenn 51-70 (kr 478 300 - 661 400), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 80 (kr 553 500 - 839 900).  Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring. 

Norad mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.

Om arbeidsgiveren

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad har i 2021 forvaltet og bidratt til å omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.