Divisjonsdirektør grunnskole

Sted
Oslo
Publisert
22. august 2022
Søknadsfrist
29. august 2022
Kontakt
Marte Gerhardsen tlf: 90044902
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Osloskolen vokser, elevtallet øker og Utdanningsetaten må utvikle seg for å nå de høye ambisjonene vi har for hver enkelt elev. Vi skal utjevne sosiale forskjeller og bidra til at skolene lykkes i oppdraget med å gi alle elever i Osloskolen et likeverdig tilbud, uavhengig av hvor de bor og går på skole.

Divisjon grunnskole består av 150 skoler og rundt 65 000 elever fordelt på alle grunnskoler i Oslo. Skolene er delt inn i seks skolegrupper som ledes av hver sin grunnskoledirektør. Som divisjonsdirektør skal du lede grunnskoledirektørene som hver har lederansvar for 23 – 28 rektorer. En sentral oppgave for divisjonen er å lede og utvikle rektorene så alle elever får utnyttet sitt potensial gjennom likeverdig opplæring i en trygg og god skole. I tett samspill med etatens tre støttedivisjoner, skal divisjon grunnskole sørge for at skolene følger opp krav og forventninger, og får den støtten de trenger for å lykkes.     

Stillingen inngår i etatens toppledergruppe, og du vil rapportere til etatsdirektør. Som divisjonsdirektør grunnskole vil du delta aktivt i utviklingen av hele Osloskolen gjennom arbeid med virksomhetsstrategi for å sikre at etaten lykkes med sitt samfunnsoppdrag. 

Vi søker en ambisiøs og utviklingsorientert leder som kan vise til gode resultater fra tidligere lederstillinger. Du leder tillitsbasert, brenner for samfunnsoppdraget og evner å operasjonalisere politiske føringer til strategi, handling og tiltak i skolen. For å lykkes kreves det at du har relevant ledererfaring, forståelse for skoleeierrollen og en bakgrunn som har gitt inngående kjennskap til utdanningssektoren. Den rette kandidaten har et sterkt engasjement for utdanning og skoleutvikling. Vi tilbyr en nøkkelrolle som krever at du er strategisk, klok og sterk på relasjoner og samarbeid.

Ønsker du en lederstilling i en organisasjon preget av høy kompetanse, profesjonalitet og kontinuerlig utvikling? - Da ser vi frem til å høre fra deg.    

Arbeidsoppgaver
 • Lede grunnskolene i Oslo med fokus på kvalitet i opplæringen og resultatoppfølging
 • Stimulere til innovasjon, kontinuerlig forbedring og utvikling av Osloskolen gjennom analyse og bruk av data
 • Være en aktiv deltager i etatens toppledergruppe 
 • Bidra til å utvikle et sterkt lederteam og et godt profesjonsfellesskap   
 • Bidra til styrket samhandling mellom fagmiljøer
 • Lede divisjonen i tråd med politiske føringer og styringssignaler
 • Utøve lederskap i tråd med Oslo kommunes og UDEs forventninger til ledere
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på masternivå i kombinasjon med annen relevant grunnutdanning
 • Inngående kjennskap til utdanningssektoren - erfaring fra skoleeierrollen er en fordel
 • Ledererfaring og erfaring med utviklings- og endringsarbeid på strategisk nivå
 • Innsikt i offentlig forvaltning og kunnskap om spillereglene i et politisk-administrativt system
 • Som leder har du et godt omdømme i kombinasjon med at du har oppnådd gode resultater
Personlige egenskaper
 • Analytisk, strategisk og klok med et godt lederskjønn
 • Utøver tillitsbasert ledelse og legger til rette for åpenhet og deling
 • Sterke kommunikative og relasjonelle ferdigheter
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Personlig egnet
Vi tilbyr
 • En spennende lederstilling for et av våre viktigste samfunnsoppdrag 
 • En strategisk viktig rolle i Norges største kommunale etat
 • Lederansvar for meget kompetente og engasjerte ledere
 • En etat som kjennetegnes av profesjonalitet og innovasjon 
 • Lederutviklingsprogram og møtepunkter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser, fleksibel arbeidstid samt gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Om arbeidsgiveren

Utdanningsetaten i Oslo sørger for at 90 000 elever og lærlinger lærer og trives, utvikler seg faglig og sosialt og får bruke sin nysgjerrighet, sitt engasjement og sin kreativitet. Som en av våre 17 000 ansatte i Norges største kommunale etat får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse og med hjerte for Osloskolen.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.