Direktør Kunde

Sted
Oslo
Publisert
25. august 2022
Søknadsfrist
18. september 2022
Kontakt
Tove Gartland 95899755 Trine Bjertnes Tangen 90553525
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vi er i vekst og søker en ambisiøs Direktør Kunde

Vi har ambisiøse mål og søker en strategisk og motiverende Direktør Kunde til å lede og utvikle vårt salg og kundearbeid.  

Landkreditt har de siste årene hatt en fantastisk vekst, med nye produkter og tjenester, innovative digitale løsninger og nye distribusjons- og forretningsmodeller. Vi ser etter deg som har erfaring med salg og forretningsutvikling fra finanssektoren og som ønsker å være med å utvikle konsernet vårt videre. Direktør Kunde leder en avdeling med dyktige medarbeidere og mellomledere som har ansvar for salg og rådgivning til bankens kunder, kredittvurderinger, depot og spesialengasjement. Vi ønsker at du tar ansvar for å videreutvikle konsernets samarbeidsavtaler, og kan bidra til produkt- og tjenenesteutvikling.

Landkreditt er i dag et fullspektret finanskonsern som i tillegg til bank har eget forsikringsselskap, forvaltningsselskap og eiendomsmegling. Å øke kryssalget på tvers av selskapene er et viktig mål for konsernet og Direktør Kunde vil ha et overordnet ansvar for dette arbeidet. 

Vi ser etter en strategisk og kundeorientert leder som sammen med sine medarbeidere ønsker å skape engasjement for økt salg- og kundefokus, både innad i avdelingen og i resten av konsernet. For å lykkes må du være lett å samarbeide med og åpen og nysgjerrig for ideer og innspill. Du må evne å bygge tillitsskapende relasjoner både internt og eksternt, trives med ledelse og utvikling av avdelingen din og ha blikk for de mulighetene for effektivisering og økt lønnsomhet som digitalisering gir.

Er du i tillegg en hyggelig og positiv kollega som kjenner deg igjen i våre verdier; Solid, Oppriktig og Langsiktig, håper vi å høre fra deg. 

Direktør Kunde rapporterer til konsernsjef og inngår i både banken og konsernets ledergruppe.

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Assessit for mer informasjon eller en uforpliktende samtale om stillingen og mulighetene. 

Bruker- og medlemsnytte er sentrale begreper i et samvirke. Ved å jobbe i fellesskap, skaper vi verdier for den enkelte. Dette er bærekraft i praksis, og en grunnleggende egenskap ved vår organisering. Vi er stolte av å kunne være en bidragsyter til at norske bønder kan opprettholde god og trygg matproduksjon over hele landet. Det er en del av vårt samfunnsansvar.
 Landkreditt er et samvirkeforetak eid av norske jord- og skogbrukere, som også er våre kunder. Vi er landbrukets eget finanskonsern, men leverer produkter og tjenester innen bank, fond, forsikring og eiendomsmegling både til landbruket og til privatmarkedet.

Vi har hatt en fantastisk utvikling de siste årene, og vi har ambisiøse vekstmål videre. Vår bransje er i endring med økt digitalisering og stadig nye forretnings- og distribusjonsmodeller. Dette stiller store krav til våre medarbeidere og til våre lederes kompetanse, engasjement og endringsvilje.

Vi er om lag 200 medarbeidere som utgjør stammen i Landkreditt, og hoveddelen av oss sitter sentralt plassert på Karl Johans gate i Oslo. I tillegg har vi fem distriktskontor.

Vår bedriftskultur er ambisiøs, men varm og inkluderende, preget av arbeidsglede, omsorg for hverandre og en uformell omgangstone.

Totalt har Landkreditt konsern en forvaltningskapital på ca 34 mrd kroner.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.