Departementsråd

Sted
Oslo
Publisert
31. august 2022
Søknadsfrist
14. oktober 2022
Kontakt
Liv S. Bøe tlf. 91108263
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Kirkegata 18

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har to statsråder, kunnskapsminister og forsknings- og høyere utdanningsminister.

KD har ca. 300 ansatte fordelt på seks avdelinger og en kommunikasjonsenhet. Departementet har en rekke underliggende etater, virksomheter, styrer og råd.

Mer informasjon om departementet på www.regjeringen.no/KD
 

Om stillingen

Departementet er faglig sekretariat for politisk ledelse, og departementsråden er den øverste administrative lederen. Departementsråden leder og samordner det administrative og faglige arbeidet på vegne av de to statsrådene. Departementsråden må kunne lede langsiktig utviklingsarbeid parallelt med håndtering av løpende og presserende saker.

Ved valg av ny departementsråd blir det lagt vekt på

  • meget god rolleforståelse og gode lederegenskaper
  • solid forvaltningserfaring, herunder fra departement, bred samfunnsmessig orientering og god forståelse for politiske prosesser
  • erfaring fra ledelse på høyt nivå, kjennskap til rollen som toppleder i et departement og interesse for ledelse og lederutvikling
  • evne til samarbeid og til å finne løsninger både innenfor eget område og på tvers av sektorer
  • interesse for departementets ansvarsområder, erfaring med etatsstyring og evne til å sørge for langsiktig og kunnskapsbasert utvikling i sektoren
  • evne til å utfordre, motivere og videreutvikle organisasjon og medarbeidere
  • utdanning på masternivå og god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Den som skal ansettes må kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig. Stillingen er et embete, og det kreves derfor norsk statsborgerskap.

Lønn etter avtale i statens lederlønnssystem.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Staten som arbeidsgiver ønsker å utnytte bredden i befolkningens kompetanse og gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Offentlig søkerliste og kontakt

Interesserte kan før søknadsfristen ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263/e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste med bl.a. navn på søkerne. Dersom du ber om å bli unntatt fra denne listen, må du begrunne det når du søker stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å unntas fra listen. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.