Daglig leder

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
31. august 2022
Søknadsfrist
2. oktober 2022
Kontakt
Mona Wille 40215106, Morten Bjørnå 97711440
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Brenner du for film og tv og ønsker å bidra til flere lønnsomme audiovisuelle prosjekter i Oslo?

Oslo skal være en attraktiv filmby som dyrker talentene, styrker filmbransjen og ivaretar filmens viktige rolle som kultur og næring. Oslo Filmfond AS bidrar til dette gjennom å styrke finansieringsgrunnlaget for audiovisuelle produksjoner og fremme mangfold og bærekraft i regionen.

Fondet søker nå en ny daglig leder til å lede dette viktige oppdraget. Dette er en unik mulighet til å gjøre en stor og positiv forskjell for produksjonsmiljøet i Osloregionen.

Vi ser etter deg som kjenner bransjen, og som gjerne har erfaring med audiovisuell produksjon.
Du må ha god økonomisk forståelse, og klare å se det økonomiske potensialet i ulike prosjekter. Du har et sterkt engasjement for film, spill og tv-produksjon, og trives med å samarbeide med relevante aktører i offentlig og privat sektor.

Som daglig leder får du ansvar for å lede og drifte virksomheten faglig, administrativt og økonomisk. Det innebærer forvalting av tilskudds- og investeringsmidler til audiovisuelle produksjoner, og å jobbe aktivt for å øke private og offentlige investeringer i fondet. I tillegg vil du delta i relevante nettverk, møter og bransjearrangementer på vegne av fondet.

Som person er du engasjert, strukturert og selvgående. Du er initiativrik, og god på å skape gode relasjoner med andre. Samtidig som du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

  • En selvstendig rolle med stor påvirkningsmulighet for den audiovisuelle bransjen i Oslo og regionen
  • Stor grad av frihet og tillit til å utøve rollen
  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
  • Konkurransedyktige betingelser og pensjonsordning

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Hvis du har søkt om unntak fra offentlighet, vil du bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes. Stillingen er et åremål for 5 år med mulighet til ytterligere et åremål.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Visindi ved Mona Wille, tlf. 402 15 106, Morten Bjørnå, tlf. 977 11 440 eller Marius Malmer, tlf. 900 96 824. Søknader med CV mottas snarest og senest innen 2. oktober 2022.


Om virksomheten

Oslo Filmfond skal fremme audiovisuell produksjon og aktivitet i Osloregionen og styrke finansieringsgrunnlaget for audiovisuell produksjon, ved å gi tilskudd til og investere i audiovisuelle produksjoner.

Oslo Filmfond ble stiftet den 24. april 2021 og er et selvstendig aksjeselskap eid av Oslo kommune. Fondet skal være et supplement til eksisterende støtte- og finansieringsmuligheter (NFI og Viken Filmsenter) og vil fylle et udekket behov for bransjen.
For mer info se www.oslofilmfond.no


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.