Sivilingeniør stålkonstruksjoner - fornybar energi

Rekrutterer
Sted
Asker
Publisert
2. september 2022
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Knut Hauge 93211972, Jørgen Sørlie 95080044
Posisjon
Ingeniør
Stillinger
Ingeniøryrker
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Sivilingeniør stålkonstruksjoner - fornybar energi

Energilagring er kjernen i energi omstillingen – for å få slutt på avhengigheten av fossilt brensel og for å drive industriens energi omstilling globalt. Dette jobber vi med hver dag og er grunnen til vår eksistens. ENERGYNEST er et dynamisk og energisk energiselskap grunnlagt i 2011. Teamet vårt har utviklet skalerbare, modulære termiske batterier for å lagre og levere ren energi etter behov. Våre lagringsløsninger er en av de viktigste faktorene for å redusere energiforbruket og dekarbonisere industrien. Det er ingen enkel oppgave: Vi vokser raskt og ønsker å jobbe med de beste talentene.

Vi er optimistiske med tanke på verden og planeten fordi vi kan. Noen av de mest talentfulle energipionerene har allerede tatt plass sammen med oss på våre nye og fleksible arbeidsplasser i Billingstad (nær Oslo), Hamburg og Sevilla. Bli med i vårt voksende internasjonale team for å drive ekte endring og morgendagens energi!  

HVA SKAL DU GJØRE HOS OSS?

 • Forberede og koordinere 3D-modeller ved hjelp av Revit.
 • Sikre at design informasjon identifisert i tidlige faser av anbud og prosjekter løftes frem og implementeres i detalj i designfasen.
 • Utarbeide grunnleggende designdokumenter for spesifikke prosjekter, basert på identifiserte landsspesifikke risikoer og begrensninger.
 • Håndtere beregninger av mengder for mengdelister.
 • Utføre statiske beregninger av stålkonstruksjoner, røropplegg og støttefundamenter.
 • Evaluere og verifisere konstruksjonsteknisk dokumentasjon fra tredjeparter, inkludert detaljerte beregninger for stålkonstruksjoner og fundamenter.
 • Støtte ingeniørteam med planlegging og justering av tekniske aspekter knyttet til sivilt omfang.
 • Bidra til overordnet design- og optimalisering av layout og ytelse av ThermalBattery-systemer.
 • Samhandle med kunder, leverandører og andre eksterne selskaper, inkludert samarbeid med partnere over hele verden.

DINE EVNER OG ERFARINGER

 • M.Sc eller høyere fra universitet/høgskole innen sivilingeniør, eller relaterte felt. Mindre formell utdanning kan kompenseres for med dokumentert relevant erfaring.
 • Det kreves 3-5 års erfaring med Revit
 • Relevant erfaring med teoretisk arbeidserfaring med prosjektering og dimensjonering av stålkonstruksjoner.
 • Relevant praktisk arbeidserfaring fra utførelse og byggefase i prosjekter.
 • Erfaring med relevante designkoder, som EN 1990, 1992 og 1993.
 • Praktisk med god forståelse for industrielle systemer.
 • Strukturert og analytisk og kan tilby gode samarbeidsevner & evne til å jobbe i team.
 • Du har gode presentasjonsevner i norsk/skandinavisk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

HVORFOR SKAL DU BLI MED OSS VIDERE? 

 • Ved å utnytte vårt termiske batterisystem er vi pioner i markedet på fleksibel og pålitelig miljøvennlig varme. Vi er rett selskap til rett tid – teknologien vår hjelper til med å løse aktuelle problemer rundt energisikkerhet og nullutslipp. Du kan bli en del av denne spennende reisen som en del av vårt internasjonale team!
 • Vi er et privateid selskap med et langsiktig perspektiv, godt finansiert gjennom en av Europas største kapitalforvaltere, Infracapital.
 • Du vil utfordre og utvikle deg selv hver dag. EnergyNest vil støtte din utvikling og karriere.
 • Fleksibelt arbeidsmiljø og utnyttelse av hjemmekontor er naturlig for oss.
 • Vi elsker å bygge laget vårt! Globale arrangementer som samler hele teamet fra alle forskjellige lokasjoner eller lokale arrangementer og initiativer utenfor kontoret: det er et liv utenfor jobb.
 • Så du skal være trygg, dekker vi din personlige risikoforsikring, helseforsikring og reiseforsikring. Reiseforsikring omfatter også ektefelle og barn.
 • Vi tilbyr deg en subsidiert lunsj i kantina.

Din Søknad
Hvis vi klarte å trigge interessen, send oss din søknad. Vi er klare for å bli kjent med deg. 

Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime ved Knut Hauge, tlf. 932 11 972 eller Jørgen Sørlie, tlf. 950 80 044.

Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt – om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Energy storage is at the heart of the energy transition – to end fossil fuel dependency and to power the energy transition of industry globally. That’s what we do every day and why we exist. ENERGYNEST is a dynamic and fast-paced energy company founded in 2011. Our team has engineered scalable, modular thermal batteries to store and supply clean energy- on-demand. Our storage solutions are one of the most important levers to reduce energy consumption and decarbonize industry. That’s no easy task: we’re rapidly scaling up and want to work with the best talent.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.