Daglig leder

Rekrutterer
Sted
Stavanger
Publisert
2. september 2022
Kontakt
Tron Gjedrem 95194010, Terje Helle 99270023
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Daglig leder

Vi skal videreutvikle en av Stavangerregionens største eiendomsaktører innen lager- og kombinasjonsbygg! Til å lede dette arbeidet søker vi nå daglig leder.

I rollen som daglig leder vil du, sammen med eiere som har solid eiendomskompetanse, drifte og videreutvikle regionens ledende aktør innen lager- og kombinasjonsbygg. Du må være proaktiv mot næringslivet i regionen, evne å bygge videre på en god organisasjon, samt søke samarbeid og bygge nettverk i kompetansemiljøet hos eierne. 

Kandidaten vi ser etter har høyere utdanning, relevant bransje- og ledererfaring, samt trives på den kommersielle arena.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for selskapets drift, økonomi og personell
 • Ansvar for implementering og realisering av selskapets strategi
 • Eiendomsutvikling
 • Være en støttespiller for organisasjonen og aktivt involvere seg i pågående aktiviteter
 • Etablere gode relasjoner internt og eksternt som igjen sikrer at selskapet når sine mål
 • Forhandling av avtaler
 • ESG-fokus og rapportering
 • Identifisere tiltak for kontinuerlig styrking av selskapets posisjon
 • Rapportering til styret (prognoser, analyser og resultater)

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse
 • Relevant ledererfaring 
 • Erfaring fra bygg/anlegg/eiendom vil være en fordel
 • Gode datakunnskaper

Egenskaper

 • Handlekraftig og resultatorientert
 • Dyktig kommunikator med gode lederegenskaper
 • Kommersiell – markeds- og forretningsorientert (relasjonsbygger)
 • Svært gode forhandlingsevner
 • Strategisk og analytisk
 • Erfaring og/eller interesse for arbeid knyttet til bærekraft og ESG
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime ved Tron Gjedrem, tlf. 951 94 010, eller Terje Helle, tlf 992 70 023.

Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt – om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Lager- og industrieiendommer spiller en viktig rolle i dynamikken i samfunnet og selv om skallet på bygningene ikke kan sammenlikne seg med kontorbygg er det som skjer inne i dem utrolig spennende. Økende arealpress i regionen, høy BNP vekst underbygget av en sterkt oljesektor, økende netthandel og brukt av tjenester er hovedgrunnene til at ORO sammen med Tjelta Eiendom har startet et eget selskap, FORUS AREAL, som har ambisjon om forsterke den ledende posisjonen Tjelta Eiendom har hatt innen dette segmentet på Forus. Med aktivt forvaltning av eksisterende eiendomsmasse, oppføring av bygg på tomtene samt nye kjøp skal selskapet vokse i årene som kommer.

Tjelta Eiendom er et tradisjonsrikt selskap med røtter tilbake til 1986 der Jostein Tjelta startet selskapet og ved transaksjonen i juni 2022 talte selskapet 23 eiendommer, over 80 leietakere og over 90.000 m2 eiendomsmasse. Familien Tjelta blir største eier i det nye selskapet og de ansatte følger med videre som stammen i det daglige arbeidet.

Våre nye hjemmesider er under utarbeidelse. I mellomtiden kan du ta en titt på https://tjeltaeiendom.no for litt mer informasjon om oss og vår eiendomsportefølje.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.