Avdelingsleder Tromsø

Rekrutterer
Sted
Tromsø
Publisert
2. september 2022
Søknadsfrist
25. september 2022
Kontakt
Ole Jan Rimstad 99593014, Linda Beate Randal 91830833
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Er du den dynamiske lederen vi søker?

Vår dyktige avdelingsleder gjennom mange år går nå inn i pensjonisttilværelsen.
Vi søker derfor en proaktiv og erfaren leder til Innovasjon Norge Arktis.

Vår nordligste region har et betydelig potensiale for videre vekst og utvikling, og har unike forutsetninger for å spille en enda mer sentral rolle for verdiskapingen i landet vårt.

Innovasjon Norge Arktis har 30 engasjerte ansatte, fordelt på 4 lokasjoner. Hovedoppdraget er å legge til rette for og være drivkraft for at næringslivet kan ta ut potensialet som region vår har.

Den vi ser etter er en proaktiv og dreven leder som er god på endringsledelse, strategisk næringsutvikling og relasjonsbygging. En som er komfortabel med public speaking, og som har stort engasjement for sine bransjer.
Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt i ansettelsen.

Vi ser gjerne at du har erfaring og kompetanse innen en eller flere av disse strategiske sektorene:

 • Industri/space
 • Teknologi/digitalisering

Stillingen rapporterer til regiondirektøren i Arktis og er en del av Innovasjon Norges divisjon for Samfunn og næring. Kontorstedet vil være Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Personal- og utviklingsansvar for 8-9 ansatte
 • Være drivkraft og ansvarlig for mobilisering og verdiskaping innen sine bransjer i Troms og Finnmark
 • Bygge strategiske fokusområder for mobilisering, verdiskaping og omdømmebygging sammen med sitt team
 • Jobbe tett med våre eiere og samarbeidspartnere i næringene for å synliggjøre muligheter for vekst og eksport gjennom FoU, innovasjon, utvikling og grønn, bærekraftig omstilling
 • Inspirere, utfordre og sparre med toppledere om vekstmuligheter, skalering, risikofaktorer, nye forretningsmodeller, grønn- og digital omstilling, kapitalbehov og andre forutsetninger for bedre å lykkes med innovasjon, vekst og eksport
 • Bidra til å utvikle effektive arbeidsprosesser og gode leveranser som setter kunden i fokus
 • Bidra til en positiv kultur, med energi og blikk for løsninger
 • Lede mot nødvendig omstilling og endring for fremtiden
 • Budsjettansvar og ansvar for rapportering på resultater
 • Sparringspartner for saksbehandling med sine ansatte

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå
 • Erfaring fra ledelse, endring og kommersiell virksomhet
 • Gode kunnskaper om regionen Troms og Finnmark (arbeid, næring, politikk)
 • God forståelse for økonomi og regnskapsanalyser
 • Kreditt- og finansieringskompetanse er en fordel
 • Erfaring fra internasjonal virksomhet er ønskelig
 • Erfaring fra industri/space eller teknologi/digitalisering er en fordel
 • Gode språkkunnskaper (skriftlig og muntlig) på norsk/skandinavisk og engelsk
 • God digital kompetanse

Ønskede egenskaper

 • Profesjonell, tydelig og tillitsvekkende
 • Initiativrik, utadrettet og løsningsorientert
 • God på kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Evne til å engasjere og motivere dine medarbeidere
 • Resultatorientering og gode gjennomføringsevner
 • Godt humør og gode samarbeidsegenskaper
 • Service- og menneskeorientert

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Erfarne og kompetente kollegaer
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Karrieremuligheter nasjonalt og internasjonalt
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Hvorfor skal du jobbe i Innovasjon Norge?
Innovasjon Norge skal bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse. Hos oss kommer du tett på næringsutvikling regionalt og nasjonalt, og vi samarbeider nært med våre internasjonale kollegaer og samarbeidspartnere i mer enn 20 land. Når du jobber i Innovasjon Norge møter du ambisiøse mennesker som brenner for å bistå med å utvikle fremtidens produkter og tjenester. I tillegg får du ta del i spennende og faglige utfordringer hos en av Norges mest attraktive arbeidsplasser*.
*Innovasjon Norge er stemt frem som den mest attraktive arbeidsgiveren av yrkesaktive med økonomiutdannelse i Universum sin undersøkelse årlig fra 2016-2020.

Søknadsfrist og informasjon
Søknadsfrist er senest 25. september.
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av vår rådgiver i Prime, Ole Jan Rimstad (995 93 014), eller regiondirektør Linda Beate Randal (918 30 833). Om ønskelig kan innledende kontakt være av konfidensiell karakter.

For stillingsutlysninger i det offentlige skal det etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Her vil søkerens navn, alder, bostedskommune og yrkestittel fremkomme, jf. offentlighetsloven § 25. Ønsker du å reservere deg mot å bli oppført, må du si ifra om dette og begrunne hvorfor. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at Innovasjon Norge ikke selv tar initiativ til offentliggjøring av søkerlisten.

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i over 20 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende. Innovasjon Norge Arktis har 30 ansatte med kontorsteder i Alta, Vadsø og Tromsø. www.innovasjonnorge.no


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.