Controller

Sted
Oslo
Publisert
5. september 2022
Søknadsfrist
25. september 2022
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Red bull
En av de morsomste Controllerjobbene i Norge er nå mulig å søke på!

Det er velkjent at Red Bull gir vinger til mennesker og ideer. Det samme gjelder hvordan vi jobber internt ved å utvikle og gi muligheter til våre ansatte. Trigges du av å bli best i det du driver med i samspill med andre dyktige kollegaer? Da kan dette være en mulighet du ikke bør la glippe.

Hva skal du jobbe med?

GENERELT
Bygge solide relasjoner med budsjettansvarlige i alle avdelinger.
Fremme en kultur hvor vi tar gode beslutninger basert på rette fakta.
Være ressurspersonen som vet hvordan du finner og bruker de finansielle dataene som skal til for å ta beslutningen, samt bidra til å gjøre oss enda flinkere på økonomistyring.

BUSINESS PARTNERSHIP
Være en aktiv og initiativrik sparringspartner for de budsjettansvarlige. Ha en pedagogisk tilnærming, men samtidig stille spørsmål for å forstå hva som er de rette prioriteringene.
Evne å tenke prosessoptimalisering. Sørge for at både du og budsjettansvarlige gjør de rette tingene på en effektiv måte.

RAPPORTER & ANALYSE
Ha full kontroll på kundeavtaler innenfor HORECA, markedsføringskostnader og indirekte kostnader på tvers av selskapet som lønn, kontordrift, bilkostnader etc. Sørge for at vi gjør korrekte avsetninger ved månedsavslutning og årsslutt sammen med budsjettansvarlige. Oppdatere relevante personer på gjeldende finansiell status mot fjoråret og plan samt løpende oppdatering av forecast med risiko og muligheter.
Bistå på tvers av avdelinger med relevante ad-hoc analyser og rapportering til hovedkontoret når nødvendig.

BUDSJETTERING
Koordinere budsjett- og estimatprosessen for dine områder. Utfordre budsjettansvarlige på sine områder i detalj, samtidig som du evner å se helheten i budsjettene og prioriteringene våre.

SYSTEMER
Være en nøkkelressurs for bruk og utnyttelse av vårt Business Intelligence-system. Sørge for oppdatering av rapporter mv. til budsjettansvarlige ved behov. Løpende vedlikehold av data som f.eks. prosjektregnskap i tråd med globale controlling guidelines og den lokale siden av vårt globale budsjetteringsverktøy.

Er dette deg?

  • Økonomisk utdannelse og grunnleggende regnskapsføringskunnskap.
  • Relevant erfaring innenfor tilsvarende rolle, konsulentvirksomhet, revisjon eller liknende.
  • Interesse for og helst kunnskaper i Excel og Business Intelligence-systemer.
  • Gode relasjonsbyggende egenskaper og evnen til å sørge for at andre overholder frister, budsjettrammer og definerte prosesser.
  • Et sterkt ønske om å levere og nysgjerrig på hva som skal til for å sikre videre suksess for en av verdens sterkeste merkevarer.

For å gjøre deg i stand til å håndtere oppgavene vil vi sørge for å gi deg kurs og deling av beste praksis både internt og internasjonalt. Vi garanterer at du vil ha det gøy på jobb, og dersom du skulle trenge en ekstra boost i løpet av arbeidsdagen vil du alltid ha en iskald Red Bull lett tilgjengelig. 

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, og har en individuell bonusordning som tar sikte på å belønne det du selv kan kontrollere.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.