Konseptansvarlig

Gamle Deichmanske søker Konseptansvarlig

Møller Eiendom er en ambisiøs og miljøbevisst eiendomsaktør, som bygger for neste generasjon. Vi drives av djerve ambisjoner og utnytter vår finansielle styrke, erfaring og engasjement til å utvikle gode bygg og byområder.

Konsernet eies av familieselskapet Aars AS, som også eier Møller Mobility Group og en rekke andre virksomheter med til sammen 8450 ansatte. Av disse jobber 41 personer med å forvalte og utvikle eiendomsporteføljen som er verdsatt til ca. 15 MRD.

Møller Eiendom kjøpte Gamle Deichmanske i september 2020 og vil bygge stedet om til en multifunksjonell storstue hvor foto skal ha en sentral rolle.

«Vi er entusiastiske og ydmyke over å få muligheten til å jobbe med dette unike bygget som gjennom sin plassering i byen, utforming og posisjon blant byens borgere representerer et stort potensial»
- Andreas Jul Røsjø, Administrerende Direktør i Møller Eiendom

Vi planlegger å fylle bygget med arbeidsplasser, serveringssteder og fotokunst. Vi ønsker å etablere en multifunksjonell storstue som skal tilrettelegge for attraktive møteplasser.

Konseptet for Gamle Deichmanske består av fire elementer:

 • Fotosenter
 • Event/kultur/konferanse
 • Flere ulike serveringskonsepter
 • Kontor

De store linjene for konseptet er lagt, men det er ikke/vil ikke bli inngått endelige leieavtaler på en stund. Kandidaten vil dermed ha påvirkning på utforming av det endelige konseptet og driftsmodellen.

Relevante lenker:

Presentasjon av stillingen

Dette er en nyopprettet stilling der vi ønsker oss en selvgående person som er fleksibel og skal være med på å forme, utvikle og være selve rollen.

Vi ser etter en Konseptansvarlig som kan være husets ansikt utad. Frem til åpning vil du være med å jobbe frem konseptet for denne ærverdige bygningen. Du skal være Mr./Mrs. Gamle Deichmanske overfor omverdenen og representere Møller Eiendom i ulike relevante fora. Vedkommende skal også være en bidragsyter til dette området i byen sammen med våre naboer. Rollen vil fordre god kommunikasjon med omverden, interne og eksterne partnere og ressurser. Rollen blir sentral i utforming av driftsmodell og inngåelse av leiekontrakter med de ulike partnerne som skal inn i huset.

Gamle Deichmanske er et stort og komplisert eiendomsprosjekt. Prosjektet, og dermed denne rollen, vil utvikle seg i ulike faser fra konseptutvikling, samspill med Møller Eiendoms prosjektavdeling i forbindelse med prosjektering og byggefase, inngåelse av kommersielle leieavtaler til lansering, branding og drift av huset. Driftsdelen av rollen er meget viktig, og vil bli målt på spesifikke KPI`er knyttet til leietagerinntekter, lønnsomhet, vekst, medarbeidertilfredshet, kundetilfredshet og evt. prosjektrelaterte KPI`er.
Kunnskap om drift av restaurant/eventvirksomhet og evne til å sette seg inn i viktige forutsetninger for lønnsom drift av bygget frem i tid er viktig.

Foto vil spille en sentral rolle i Gamle Deichmanskes fremtid og en interesse for foto er et stort pluss. Vi ønsker en person som er langsiktig og som vil ta ansvar i alle faser av dette prosjektet.

Stillingens navn

Stillingen tituleres Konseptansvarlig, og rapporterer til Markedsdirektør i Møller Eiendom. Rollen vil samarbeide tett med Prosjekt-, Utvikling-, Drift og Økonomiavdelingen.

Ansvarsområder

Frem til åpning:

 • Videreutvikle konsept herunder driftsmodell
 • Delta i prosjektmøter under prosjektering og bygging
 • Være leietakers representant frem til leieavtaler er på plass
 • Sette opp og følge opp grensesnitt mellom prosjektets leveranser og leietakers leveranser
 • Utvikling og signering av avtaler med partnere og leietagere
 • Bidra til at prosjektet tar gode valg med hensyn til logistikkflyt av varer og mennesker  i bygget

Drift:

 • Tett oppfølging og samarbeid med leietagere
 • Tett oppfølging av omsetningstall, booking & gjesteopplevelse
 • Oppfølging av kommersielle avtaler
 • Mulig fremtidig personalansvar
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Det er viktig å forstå at denne rollen er både strategisk i forhold til mål, men løses gjennom operativ egeninnsats.

Kompetanseprofil

Ønsket utdanning og kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, helst innen økonomi, ledelse eller eiendom/bygg
 • Erfaring fra en, eller flere områder, innen hotell/restaurant/event/eiendom/forretningsutvikling
 • Kommersiell erfaring med gode dokumenterbare resultater fra operativt arbeid, gjerne erfaring med oppstart og gjennomføring av nytt større prosjekt
 • Dyktig til å kommunisere internt og eksternt
 • Meget god tallforståelse
 • Jobber effektivt med digitale verktøy og ulike software-løsninger
 • Kommersiell, strategisk og erfaren
 • Interesse for foto
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Fremoverlent, kundeorientert
 • Resultatorientert og kommersiell
 • Gode samarbeidsevner
 • Effektiv og tar tak i ting raskt
 • Energisk, folkelig og ikke redd for å ta et tak
 • Høy etisk bevissthet
 • Strukturert og ordentlig
 • Gode lederegenskaper, trygg og flink med mennesker

Vi tilbyr

 • Unik mulighet til å være med og bygge opp og utvikle et helt nytt konsept
 • Å være en del av et stolt selskap
 • Lokale solide og langsiktige eiere
 • Entusiastiske og engasjerte medarbeidere og leietakere

Arbeidssted

Frem til prosjektet er klar til innflytting: Bygdøy Allé 4, Oslo. Deretter Arne Garborgs plass.

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Horton International, Managing Partner, Bjørn Ågotnes, for en konfidensiell samtale.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.