Direktør teknologi og domenekunnskap

Rekrutterer
Sted
Trondheim
Publisert
6. september 2022
Søknadsfrist
2. oktober 2022
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning 92085397, Maria Brevik 48059683
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes viktigste virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norges mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kontorer i alle landets fylker og i 23 land verden over, er vår visjon å gi lokale idéer globale muligheter. Innovasjon Norge skal være en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv – med vekt på verdiene koblende, ansvarlig og nytenkende. Innovasjon Norge har om lag 700 ansatte. 

Direktør teknologi og domenekunnskap

Innovasjon Norge skal bidra til at flere bedrifter lykkes med bærekraftig vekst og eksport, og til at norsk næringsliv er med på å løse globale samfunnsutfordringer. Innovasjon Norge skal bidra til å skape flere arbeidsplasser i hele landet, og være en sparringspartner for næringslivet. 

Innovasjon Norge er inne i en spennende tid med store oppgaver foran seg, og har reorganisert viktige deler av sitt kunderettede arbeid. Målet å skape et enda mer helhetlig og effektivt tilbud til kundene, og med dette styrke næringslivets forutsetninger til å ta globale konkurranseposisjoner. Innovasjon Norge gir lokale ideer globale muligheter. 

Avdelingen Teknologi og domenekunnskap er Innovasjon Norges knutepunkt for kunnskapsutvikling knyttet til muliggjørende teknologier og strategiske satsningsområder for norsk verdiskaping. Avdelingen bidrar til kunnskapsoversikt, kunnskapsflyt og implementering i hele Innovasjon Norges organisasjon, basert på brede nettverk internt og i næringenes økosystemer, akademia, departementer og andre virkemiddelaktører. 

Direktør for Teknologi og domenekunnskap vil lede en avdeling på 5 medarbeidere, og rapporterer til divisjonsdirektør for samfunns- og næringsutvikling. Stillingen inngår i divisjonenes felles ledermøter, og har arbeidssted i Trondheim.

Sentrale ansvarsområder:

 • Styrke og videreutvikle Innovasjon Norges kompetanse innen muliggjørende teknologier, domenekunnskap og forretningsmodeller
 • Etablere og forvalte strukturer for god kunnskapsdeling i hele organisasjonen, sikre god flyt av relevant nøkkelkunnskap
 • Bygge allianser og partnerskap med eksterne teknologi- og kunnskapsmiljøer
 • Bruke klynger aktivt, og sikre tilgang til relevant og oppdatert kunnskap om muliggjørende teknologier, trender og verdikjeder
 • Sikre god kunderådgivning knyttet til teknologi- og domenerelaterte trender; fra bransjer til teknologi og domener
 • Lede og utvikle avdelingens medarbeidere
 • Endringsledelse og kulturbygging
 • Sette retning for avdelingens utvikling og rolle i organisasjonen
 • Bygge Innovasjon Norges posisjon, omdømme og relasjoner knyttet til teknologi og domener – være et tydelig ansikt utad
 • Sikre at kunnskapspoolen er relevant og oppdatert gjennom interne ressurser og eksterne allianser
 • Sikre at nøkkelkompetanse er tilgjengelig og benyttes i strategiske oppgaver og prosesser i hele organisasjonen

Aktuelle kandidater har en analytisk og tillitsskapende tilnærming og relevant erfaring fra å jobbe med muliggjørende teknologier i næringslivet, erfaring fra konsulentbransjen eller annen kunnskapsbasert virksomhet. Det vil bli lagt vekt på bred teknologiforståelse i kombinasjon med et kommersielt mindset og evnen til å være en brobygger mellom teknologi og kundebehov. Kandidaten må være trygg i lederrollen, med evne til å engasjere og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse. Innovasjon Norges nye direktør for Teknologi og domenekunnskap må kunne kommunisere godt på alle nivåer i organisasjonen, og opparbeider tillit både internt og eksternt. Forståelse for premissene i Innovasjon Norges samfunnsoppdrag er sentralt for å lykkes.

Hvorfor velge Innovasjon Norge og denne muligheten?

Hos Innovasjon Norge kommer du tett på næringsutvikling regionalt og nasjonalt, og vi samarbeider nært med våre internasjonale kollegaer og samarbeidspartnere i mer enn 20 land. Når du jobber i Innovasjon Norge møter du ambisiøse mennesker som brenner for å bistå med å utvikle fremtidens produkter og tjenester. I tillegg får du ta del i spennende og faglige utfordringer på en av Norges mest attraktive arbeidsplasser. Vi tror at rette vedkommende primært vil motiveres av stillingens innhold, med muligheten til å bidra til vekst og verdiskaping i Norge. Dette, sammen med et trivelig arbeidsmiljø, konkurransedyktige vilkår og ambisjonen om å fortsette å styrke Innovasjon Norges rolle som en sentral samfunnsaktør for et fremtidig bærekraftig næringsliv i Norge, håper vi vil være attraktivt for deg som vår nye Direktør teknologi og domenekunnskap.


Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397/Maria Brevik, tel. 480 59 683. Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 2. oktober. Vi behandler søknader fortløpende.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.