Safety & Compliance Monitoring Manager

Rekrutterer
Sted
Sola
Publisert
9. september 2022
Kontakt
Terje Helle 99270023, Ane Turøy Runestad 45225147
Posisjon
Spesialist
Bransjer
Luftfart
Stillinger
Annet
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Safety & Compliance Monitoring Manager

Bristow Norway AS er et norsk aksjeselskap som leverer offshore helikoptertransport og søk- og redningstjeneste til våre kunder innen olje- og gassindustrien. Bristow Norway AS vil videreføre og videreutvikle over 25 års lokal erfaring og ekspertise, ved å benytte Bristows globale erfaring og finansielle styrke.

Bristow Norway AS har langsiktige kontrakter med Equinor, ConocoPhillips, Aker BP, Vår Energi, Lundin Norway, Neptune Energy, Wintershall og Shell Norge. I tillegg utføres det offshoreflyging for en rekke andre selskaper.

Selskapet har sitt hovedkontor på Stavanger Lufthavn, Sola og har også baser i Bergen, Hammerfest, Florø og offshore Ekofisk.

Bristow Norway søker ny leder for Sikkerhet og Samsvarsovervåkning. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer direkte til administrerende direktør / Accountable Manager.  Samtidig er stillingen sentral for å ivareta globale sikkerhetsstandarder, og er også en del av Bristow Groups globale Safety organisasjon. 

Innehaver av stillingen vil ha delegert ansvar for selskapets styrings- og kvalitetssystem (Company Safety and Compliance Monitoring function) som definert i kravene i EASA, og skal godkjennes av Luftfartstilsynet. Leder for Sikkerhet og Samsvarsovervåking er ansvarlig for utvikling, administrasjon og vedlikehold av selskapets styringssystemer, og har en fri og uavhengig rolle overfor organisasjonen.

Stillingen vil ha personalansvar for medarbeiderne i selskapets Sikkerhet og Samsvarsavdeling.

Hovedoppgaver/Ansvarsområder:

 • Ansvar for kvalitetssikring, miljø- og risikostyring i organisasjonen
 • Synliggjøre og promotere selskapets styrings- og HMS-system for organisasjonen, og motivere ledere og ansatte til å følge prosesser og instrukser
 • Sikre at revisjonsplaner for interne og eksterne revisjoner blir etablert, vedlikeholdt og utført
 • Vurdere effekten og verifisering av korrigerende og forebyggende tiltak etter revisjoner
 • Organisere og følge opp revisjoner fra kunder og myndigheter
 • Fasilitere, følge og vedlikeholde selskapets system for risikostyring
 • Følge opp iverksettelse av risikoreduserende tiltak
 • Utarbeide og presentere status rapporter til selskapets målsettinger og rammeverk (KPI’s og Safety Performance)
 • Organisere og følge opp interne granskninger
 • Presentere statistisk materiale fra internt avviksrapporteringssystem
 • Kommunikasjon med myndigheter, produsenter, andre operatører og kunder

Kvalifikasjoner:

 • Flyoperativ og/eller flyteknisk bakgrunn eller ingeniør med bakgrunn fra luftfart, med minst 5 års relevant yrkeserfaring, hvorav minst 2 år tilknyttet administrativ luftfartsvirksomhet
 • Kunnskap og forståelse om risikostyring, årsaksanalyser, granskninger, menneskelige faktorer, kvalitetssikring, internkontroll, kvalitetsrevisjoner og kvalitetsledelse
 • Utdanning og erfaring fra kvalitetsrevisjon og sikkerhetsstyring vektlegges
 • Bred kjennskap til virksomheten og god kunnskap om de aktuelle luftfartsbestemmelsene både nasjonalt og internasjonalt
 • Dersom man kun har erfaring fra et av ansvarsområdene oppfordres man til å søke

Personlige egenskaper:

 • Stor faglig og menneskelig innsikt med engasjement, samt evne til å lede, motivere og inspirere
 • Gode skriftlige og muntlige egenskaper i norsk og engelsk
 • Stillingen forutsetter personlig aksept og godkjennelse fra Luftfartstilsynet

Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime ved Terje Helle, tlf 992 70 023, eller Ane Turøy Runestad, tlf. 452 25 147.

Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt – om ønskelig også overfor oppdragsgiver.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.