Direktør Norsk pasientskadeerstatning

Sted
Oslo
Publisert
9. september 2022
Søknadsfrist
28. september 2022
Kontakt
Liv S. Bøe 91108263, Espen Aasen 91353290
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som har fått en skade etter behandlingssvikt i den offentlige eller private helsetjenesten. NPE har som forskriftsfestede oppgaver å avgjøre om erstatningssøkere har krav på erstatning og fastsette størrelsen på erstatningen, bidra med statistiske data til kvalitetsforbedring og skadeforebyggende arbeid i helsetjenesten, og informere om pasientskadeordningen til pasienter, helsetjenesten og publikum.

NPE har om lag 160 ansatte fordelt på seks avdelinger.

NPE er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. For mer informasjon se www.npe.no

Helse- og omsorgsdepartementet søker direktør for Norsk pasientskadeerstatning

Vi søker en erfaren, strategisk og samlende direktør som kan identifisere seg med NPEs samfunnsoppdrag. Du skal lede og motivere en kompetanseorganisasjon med mange jurister og medisinsk sakkyndige. Ny direktør må ha nødvendig tyngde, kommunikasjonsevner og gjennomføringskraft til å få legitimitet både innad, hos samarbeidspartnere, i offentligheten og i viktige fagmiljøer.

Norsk pasientskadeerstatning er en forvaltningsvirksomhet med rettssikkerhet og forsvarlighet som ledetråder. Hovedoppgaven er å behandle erstatningssøknader fra pasienter som har opplevd svikt i helsevesenet. Dette skal gjøres med høy kvalitet i arbeidet samtidig som behandlingstiden skal være kortest mulig.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Du har

 • solid ledererfaring, og kan vise til gode resultater som leder
 • samfunnsinteresse, god rolleforståelse og kjennskap til politiske og forvaltningsmessige prosesser i sentralforvaltningen
 • evne til å representere og lede virksomheten i krevende saker
 • erfaring med kunnskapsbasert forvaltning, kontinuerlig forbedring og utvikling av digitale løsninger
 • relevant utdanning på masternivå

Personlige egenskaper

 • evne til å finne gode løsninger sammen med andre i og utenfor egen organisasjon
 • gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å kommunisere med ulike fagmiljøer
 • en motiverende lederstil med evne til å bygge tillit, lytte og vise vei

Vi legger vekt på personlige egenskaper for å kunne lede og representere virksomheten, både intern og eksternt.

Vi tilbyr

 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver som er svært viktige for samfunnet
 • lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem
 • et faglig dyktig og spennende arbeidsmiljø med engasjerte og trivelige kollegaer
 • fleksitidordning og gode velferdsordninger

Offentlig søkerliste og kontakt

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig og konfidensiell kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263/e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no. For ytterligere informasjon kan ekspedisjonssjef Espen Aasen i Helse- og omsorgsdepartementet kontaktes på tlf. 913 53 290.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Mangfold og inkludering

I helse- og omsorgssektoren mener vi at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker derfor medarbeidere med ulik kompetanse, ulike fagkombinasjoner og ulike perspektiv som kan gi enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Les mer på Arbeidsgiverportalen.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.