Avdelingsdirektør - avdeling for organisasjon, HR og ressurser

Rekrutterer
Sted
Lillestrøm
Publisert
12. september 2022
Søknadsfrist
2. oktober 2022
Kontakt
Lise Sannerud 40438800, Jan-Erik Sandlie 41534752
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Om stillingen

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) søker en strategisk, strukturert og engasjert avdelingsdirektør til avdeling for organisasjon, HR og ressurser. Avdelingsdirektøren deltar i direktørens ledergruppe.

KDI har den faglige og administrative ledelse av kriminalomsorgen og skal videreutvikle direktoratets faglige og strategiske rolle ut mot etaten. Videre skal vi komme med faglige innspill til Justis- og beredskapsdepartementet som gir grunnlag for politikkutvikling. 

Som avdelingsdirektør i KDI forventes det at du er en aktiv deltager i direktørens ledergruppe og bidrar til god og helhetlig ledelse av kriminalomsorgen, herunder strategisk utvikling og kvalitetssikring av arbeid. Stillingen innebærer at du må samarbeide tett med andre for å oppnå overordnede mål. 

Arbeidsoppgaver

Avdeling for organisasjon, HR og ressurser skal sørge for effektiv og framtidsrettet virksomhetsstyring av kriminalomsorgen. Avdelingen skal koordinere styringsdialogen med Justis- og beredskapsdepartementet og utarbeide budsjett, mål og resultatkrav. 

Avdelingen skal sikre sammenhengen mellom ressurser som personell, økonomi, bygningsmasse og IKT/digitalisering. Leder av avdelingen vil ha ansvar for kriminalomsorgens totale budsjett og etatens partssamarbeid. Som ledd i arbeidet med effektivisering og enhetlig utvikling av kriminalomsorgen skal avdelingen ha ansvar for IKT fellestjenester og administrasjon lønn og regnskap for hele kriminalomsorgen. 

Avdelingen består av 5 seksjoner: seksjon for virksomhetsstyring, seksjon for HR og HMS, seksjon for lønn og regnskap, seksjon for DigIT og seksjon for IKT fellestjenester. 

Utdanning og erfaring

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet på masternivå 
 • Ledererfaring fra større organisasjoner
 • Solid erfaring og dokumenterte resultater fra helhetlig virksomhetsstyring i offentlig sektor
 • Erfaring fra endringsprosesser og organisasjonsutvikling 
 • Erfaring fra budsjettarbeid og god økonomiforståelse
 • God forståelse av politiske beslutningsprosesser
 • Kunnskap og innsikt i digitalisering og IKTs rolle i virksomhetskritiske prosesser
 • Erfaring fra styring og ledelse av drifts- og fellestjenestemiljøer er en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til å planlegge, prioritere og vurdere konsekvenser i et helhetsperspektiv 
 • Sterk gjennomføringsevne, målrettet og strukturert arbeidsform
 • Analytiske evner, utviklingsorientert og endringsdyktig
 • Resultatorientert med stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsegenskaper og en god relasjonsbygger med evne til å inspirere og motivere ansatte og skape et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Moderne lokaler i gangavstand til Lillestrøm stasjon, 10 minutters togtur fra Oslo sentrum 
 • Kantineordning, gode treningsmuligheter og parkering
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen avlønnes som avdelingsdirektør (stillingskode 1060) kr. 1 000 000 - 1 200 000. Lønnsplassering er avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her. 

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes.  Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres før ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Lise Sannerud tlf. 404 38 800 eller til assisterende direktør Jan-Erik Sandlie tlf. 415 34 752. 

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20. 

Om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er «Straff som endrer» og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

KDI holder til i lyse og trivelige lokaler i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm, og har også en lokasjon i Horten. KDI ledes av en direktør og er organisert med tre avdelinger og to staber: Avdeling for straffegjennomføring, Avdeling for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet, Avdeling for organisasjon, HR og ressurser, Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt og Stab for strategi og analyse. 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.