Seksjonssjef for informasjonssikkerhet og IKT

Sted
Oslo
Publisert
13. september 2022
Søknadsfrist
9. oktober 2022
Kontakt
Sølve Monica Steffensen 92414647, Aksel Nikolai Norum 48079972
Posisjon
Leder
Stillinger
IT
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Oslo kommune er langt framme i den digitale utviklingen. Samtidig skal innbyggerne være trygge på at deres data ikke havner på avveie. Arbeidet med informasjonssikkerhet, personvern og IKT står derfor høyt på agendaen.  

Vi har styrket vårt sentrale fagmiljø innen informasjonssikkerhet, personvern og IKT i en egen seksjon som er en del av Byrådsavdeling for finans. Fagmiljøet består av teknologer, jurister, forvaltningsinformatikere og samfunnsvitere. Nå søker vi ny seksjonssjef som ser IKT, informasjonssikkerhet, personvern og kommunens tjenester i sammenheng.  

Seksjonen har overordnet fagansvar for kommunens arbeid med personvern og informasjonssikkerhet. Seksjonen har også det overordnede ansvaret for kommunens IKT-styring, herunder systemeieransvaret for blant annet kommunens e-postsystem, eArkiv og IKT-infrastruktur. Seksjonen har ansvaret for etatsstyring av Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). 

Seksjonen er faglig sterk og den nye seksjonssjefen må videreutvikle fagmiljøet. Det er nødvendig å prioritere arbeidsoppgavene slik at seksjonen arbeider på strategisk nivå, mens underliggende etat arbeider på operativt nivå. Den nye seksjonssjefen vil være sentral i å videreutvikle Oslo kommunes overordnede arbeid med IKT, digitalisering, informasjonssikkerhet og personvern. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjonen med personal- og budsjettansvar. 
 • Sette kurs og styrke den felles identiteten. 
 • Videreutvikle og bidra til god forvaltning av overordnet IKT, informasjonssikkerhet og personvern i hele kommunen. 
 • Utarbeide beslutningsunderlag for politisk ledelse.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning. 
 • Erfaring med forvaltning av IKT, informasjonssikkerhet eller personvern i større organisasjoner er ønskelig. 
 • Erfaring fra å arbeide i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon er ønskelig. 
 • Erfaring med å lede høykompetente medarbeidere. 
 • Erfaring fra å arbeide med endring i store organisasjoner.  
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 
 • Må kunne sikkerhetsklareres. 

Personlige egenskaper

 • God rolleforståelse. 
 • Se de ansatte og respektere deres innspill 
 • Nysgjerrig og læringsvillig 
 • Evne til å få samarbeid til å flyte på tvers av organisasjoner. 
 • Robust og ha stor arbeidskapasitet. 
 • Evne til å kunne veie ulike hensyn mot hverandre, og også kunne skjære gjennom og ta beslutninger. 

Vi tilbyr

 • Mulighet til å påvirke utviklingen av Oslo kommune. 
 • Fleksibel arbeidstid. 
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter. 
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. 
 • Lønn iht. Oslo kommunes lønnsavtale for toppledere. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det. 

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om. Søknad og cv må sendes elektronisk via webcruiter. 

Byrådsavdeling for finans har ansvaret for å ivareta overordnet økonomisk og ressursmessig samordning, herunder kommuneplan, økonomiplan og budsjett, regnskap og finansstyring. Videre har Byrådsavdeling for finans overordnet ansvar for kommunens anskaffelsesvirksomhet, personvern, informasjonssikkerhet, konsernovergripende IKT og sentral arbeidsgiverfunksjon i Oslo kommune. Byrådsavdelingen er organisert med 5 seksjoner og har ca. 75 ansatte. For nærmere informasjon, se www.oslo.kommune.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.