Administrerende direktør

Rekrutterer
Sted
Sistranda
Publisert
15. september 2022
Søknadsfrist
25. september 2022
Kontakt
Øyvind Bakken 97559011, Geir Lislerud 97559052
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vi søker en samlende og strategisk organisasjonsbygger til å lede selskapet gjennom videre vekst og forretningsutvikling. Du vil ha overordnet ansvar for å utvikle og gjennomføre selskapets strategi. Hovedoppgaven blir å lede en organisasjonsutvikling som bevarer det beste fra historien, rendyrker roller og sikrer en robust selskapsstruktur. Du vil også videreutvikle selskapets posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom god kommunikasjon og samhandling med kunder, samarbeidspartnere og finansmarkedet.

Den vi søker bør ha ledet et selskap eller en divisjon i sterk vekst, og ha ledererfaring fra et børsnotert selskap. Bakgrunn fra havbruksnæringen er et pluss men ikke et krav, da det viktigste er at du motiveres av næringen og selskapets muligheter. Du er fremsynt, har gjennomføringsevne og skaper gode resultater gjennom lederskap. Du må være jordnær og trives både på brygge og børs. 

Mercuri Urval tar gjerne imot en fortrolig henvendelse dersom du ønsker ytterligere informasjon. Kontakt Mercuri Urval ved Øyvind Bakken, telefon 97559011, eller Geir Lislerud, telefon 97559052. Meld din interesse for stillingen snarest og senest 25. september 2022. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, også ovenfor vår oppdragsgiver inntil annet er avtalt.

Om selskapet

Måsøval er et innovativt oppdrettsselskap som siden 1973 stadig har utviklet nye ideer og teknologier. Virksomheten er i dag et av landets meste spennende og kompetente havbruksmiljøer. Hver uke sender Måsøval 2,6 millioner måltider ut på det internasjonale markedet. Måsøval har gjort strategiske oppkjøp av selskaper, og har i dag geografisk dekning i hele Midt-Norge og en komplett verdikjede fra smoltproduksjon til ferdig levert laks. 

Måsøval har hovedkontor på Frøya og avdelingsfunksjoner i Levanger, Trondheim, Averøy, Ålesund og Volda. Måsøvals driftslokasjoner strekker seg fraLevanger i nord til Ørsta i sør. Totalt har konsernet 250 ansatte og  omsatte for 1,2 milliarder kroner i 2021, med en EBIT på 280 millioner. Måsøval er notert på Euronext Growth, og klargjøres nå for å søke opptak til Oslo Børs’ hovedliste. 

Havet er en dyrebar, felles ressurs som må forvaltes med stor respekt. Verden trenger mer protein, og laks er noe av det mest ressurseffektive som kan produseres. Måsøval skal bidra til bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Virksomheten er klar for videre vekst og innovasjon – på lag med naturen. 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.