Seniorrådgiver Compliance

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
16. september 2022
Søknadsfrist
3. oktober 2022
Kontakt
Siri Skollerud-Blegen, 97957066
Posisjon
Spesialist
Stillinger
Annet
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

 

Er du vår nye seniorrådgiver compliance?

Om Stillingen

Seniorrådgiver compliance vil være Bane NORs fremste ressurs på kartlegging (gransking og faktaundersøkelser), og arbeider forebyggende, rådgivende og kontrollerende. Rollen anvender god metodikk som sikrer ivaretakelse av objektivitet, uavhengighet, kontradiksjon, grundighet i dokumentasjon og godt personvern. I arbeidet ditt vil du være en pådriver for læring og kontinuerlig forbedring, og dine erfaringer og kompetanse vil bidra til å forebygge og avdekke risiko og eventuelle mulige misligheter. I arbeidshverdagen vil du ha grensesnitt og tett samarbeid med flere avdelinger i Bane NOR, bl.a. juridisk, anskaffelser, HR og digital sikkerhet. I noen saker vil det også være behov for å trekke på eksterne bidragsytere. Du vil i stor grad selv påvirke hvordan arbeidet gjennomføres og arbeidsoppgavene legges opp.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil vurdere risiko og utarbeide plan for undersøkelser.
 • Du vil lede og gjennomføre faktaundersøkelser og kartlegginger i henhold til god granskningsmetodikk.
 • Du vil ved behov ivareta sikring og analyse av elektroniske spor og hvordan dette gjøres med respekt for personvernregelverket.
 • Du vil igjennom ditt arbeide sikre et forsvarlig beslutningsgrunnlag.
 • Du vil være en verdsatt og foretrukken diskusjonspartner og rådgiver for staber og forretningsområdene.
 • Du vil bistå med din kompetanse i utvikling av forebyggende opplæringsaktiviteter (f.eks. dilemmatreninger).
 • Du vil ha en sentral rolle i risikovurderinger, herunder tiltak som forebyggende aktiviteter.
 • Du vil støtte, og ved behov delta i revisjoner.

Kvalifikasjoner

 • Du har bred arbeidserfaring fra revisjon, compliance eller tilsvarende.
 • Du har relevant utdanning eksempelvis jus/rettsvitenskap, økonomi eller revisjon.
 • Du lykkes fordi du kombinerer din høye kompetanse og kvalitet på arbeidet med godt samarbeid.
 • Du mestrer og lykkes med tillitsskapende kommunikasjon.
 • Du mestrer metodikken for undersøkelser av mulig korrupsjon og har regulatorisk kompetanse og har praktisk erfaring fra mislighetsgranskinger.
 • Erfaring, kompetanse og interesse for digitale løsninger og digital sikkerhet er en fordel.

Bane NOR samarbeider med SEMAC om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen. 

Personlige egenskaper

 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert.
 • Du er initiativrik og selvstendig.  
 • Du har høy personlig integritet og vet at det kreves for å bygge tillitsfulle relasjoner internt og eksternt.
 • Du trives med å lære bort og presenterer informasjon på en oversiktlig og systematisk måte som bidrar til kompetansebygging og engasjement for eget fagområde. 
 • Du sikrer at leveranser kommer i mål, enten de inngår i dine personlige årlige mål eller om det er prosjekter og linjeorganisasjonen sine.

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid) 
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget 
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra 
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

Siri Skollerud-Blegen 
Compliance 
Mobil: 979 57 066 
E-post: siri.skollerud-blegen@banenor.no

Vil du være med å utvikle Bane NOR? Bane NOR er med på å ta Norge inn i en mer bærekraftig fremtid ved å få flere til å ta mer tog. Våre ansatte bygger, drifter og fornyer jernbanen slik at de reisende får en effektiv og trygg reise. I HR får du en viktig rolle ved å ta ansvar for utviklingen vår viktigste ressurs – våre medarbeidere. Bli med på å sikre at vi leverer sikker jernbane gjennom høyt kompetente og engasjerte medarbeidere i en verdi- og resultatorientert kultur!

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.