Denne stillingen har utløpt

Konsernregnskapssjef

Arbeidsgiver
PASSER GROUP AS
Sted
Sandefjord
Søknadsfrist
Snarest

Vis mer

Bransjer
Industri / Produksjon
Stillinger
Økonomi / Finans / Regnskap
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger

Konsernregnskapssjef til internasjonalt konsern i vekst.

PASSER Group søker en proaktiv og faglig sterk Konsernregnskapssjef til sitt hovedkontor i Sandefjord. Du vil få mulighet til å påvirke utviklingen av konsernregnskapsfunksjonen i et internasjonalt konsern i vekst, og som Konsernregnskapssjef vil du jobbe tett mot de ulike datterselskapene. Stillingen rapporterer til CFO.

Ansvarsområder/oppgaver:

 • Ansvar for konsernrapportering, herunder utarbeidelse av konsernregnskap og månedsrapporter til konsernledelsen og styret
 • Ansvar for konsolideringsprosessen, herunder kvalitetssikre rapportering fra datterselskapene
 • Etablere gode rapporteringsprosesser som sørger for effektiv, korrekt og tidsriktig måneds- og årsavslutning, herunder integrering av nye datterselskap i forbindelse med oppkjøp eller nyetableringer
 • Ansvar for konsernets budsjettprosess og utarbeide prognoser for kontantstrøm/likviditet, herunder overholdelse av covenants
 • Drive frem og lede endringsprosesser, kontinuerlig vurdere og effektivisere IT/ERP/BI-systemer og øvrige arbeidsprosesser, herunder digitalisering/automatisering av prosesser
 • Løse faglige spørsmål innenfor IFRS og være konsernets interne fagressurs på fagområdene regnskap, skatt og avgift (i samarbeid med eksterne rådgivere ved behov)
 • Være en faglig støttespiller for datterselskapene og sørge for at deres økonomiansvarlige får nødvendig oppfølging
 • Ansvarlig for årsoppgjørsprosess og være kontaktperson for ekstern regnskapsfører og revisor
 • Være en sparringspartner for CFO og bidra med ad hoc analyser, blant annet i forbindelse med M&A prosesser

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse innen økonomi, fortrinnsvis Master i revisjon og regnskap (MRR) eller tilsvarende
 • Minimum 5 års relevant erfaring, gjerne med bakgrunn fra anerkjent revisjonsselskap i kombinasjon med operativ erfaring innen regnskap/controlling/rapportering
 • Solid regnskapsfaglig kompetanse og praktisk erfaring med IFRS
 • Praktisk erfaring og interesse for konsolidering og konsolideringsverktøy, herunder konsolidering i Excel
 • Kunnskap og praktisk erfaring med bruk av regnskapssystem
 • Erfaring med Power BI eller tilsvarende systemer, eventuelt evne til å tilegne seg slik kunnskap, er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

Den riktige kandidaten er løsningsorientert, proaktiv og har høy gjennomføringsevne. Du tilnærmer deg oppgaver på en strukturert og analytisk måte, men er samtidig pragmatisk når utfordringer må håndteres. Det vektlegges at du har gode kommunikasjonsegenskaper og at du samarbeider godt med andre, samtidig som du evner å sette retning og utfordre i situasjoner der det er nødvendig. 

Vi tilbyr:

PASSER Group tilbyr en sentral og utfordrende stilling i et selskap med vekstambisjoner og hvor den rette kandidaten vil få stor mulighet for påvirkning og innflytelse. Arbeidsmiljøet beskrives som uformelt, engasjerende og inkluderende. Konkurransedyktige betingelser.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på e-post til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Svenn-Erik Warholm på 917 37 272 eller sew@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknader behandles fortløpende. 

PASSER Group er et internasjonalt konsern med hovedfokus på EPCI leveranser av kabelhåndteringsutstyr til markeder innenfor fornybar energi. Det leveres også forskjellige tjenester til samme markedssegmenter. Konsernet har også virksomhet innenfor LNG/ LPG tank isolasjon til maritim sektor (PASSER Marine) og fabrikasjon av ulike stålkonstruksjoner, herunder også skip (PASSER SIDC).

Vi har kontorer i Sandefjord (hovedkontor), Klaipeda, Shanghai, Rotterdam og Newcastle. Vi har et sterkt internasjonalt fokus, store internasjonale kunder og vi leverer til prosjekter spredt over hele verden.

Vi har en solid eierstruktur og et betydelig potensial i et spennende marked med utsikter for høy vekst. Konsernet omsatte i 2021 for ca. NOK 450 millioner og Farvatn Private Equity er største eier.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

PASSER Group er et internasjonalt konsern med hovedfokus på EPCI leveranser av kabelhåndteringsutstyr til markeder innenfor fornybar energi. Det leveres også forskjellige tjenester til samme markedssegmenter. Konsernet har også virksomhet innenfor LNG/ LPG tank isolasjon til maritim sektor (PASSER Marine) og fabrikasjon av ulike stålkonstruksjoner, herunder også skip (PASSER SIDC).

Vi har kontorer i Sandefjord (hovedkontor), Klaipeda, Shanghai, Rotterdam og Newcastle. Vi har et sterkt internasjonalt fokus, store internasjonale kunder og vi leverer til prosjekter spredt over hele verden.

Vi har en solid eierstruktur og et betydelig potensial i et spennende marked med utsikter for høy vekst. Konsernet omsatte i 2021 for ca. NOK 450 millioner og Farvatn Private Equity er største eier.

 

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel