Strukturert og nøyaktig lønnsmedarbeider

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
19. september 2022
Søknadsfrist
25. september 2022
Kontakt
Hajo Schmidt-Horix 98000440, Helene Thorsby Bang 23980511
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Engasjement
Sektor
Offentlig

Norad
Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad har i 2021 forvaltet og bidratt til å omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.

Er du vår nye medarbeider på lønn og reise? Norad søker en strukturert og nøyaktig lønnsmedarbeider.

Norad har vært gjennom en omfattende omorganiseringsprosess, nytt organisasjonskart ble implementert fra 1.september 2021. Norads strategi for 2020 – 2030 er bærende for målene vi skal nå og for arbeidet som utføres i organisasjonen. Norads nye organisasjon er organisert tematisk etter bærekraftsmålene.

Stillingen knyttet til lønn og reise er en av to stillinger på fagfeltet. Den er lagt til Seksjon for fellestjenester, i avdelingen Organisasjonsutvikling. Seksjonen er en del av Norads interne støtte- og servicefunksjon. Den har et bredt ansvarsfelt som dekker både det merkantile fagområdet og større fagfelt som lønn, reise, sikkerhet, anskaffelser, samt oppfølging av lokaler og kontorutstyr. Seksjonen har også ansvar for teknisk arrangementsstøtte.

Norad er fullservicekunde hos DFØ på lønn og reiseregninger. Vi søker en erfaren fagbruker som kan jobbe selvstendig innen arbeidsområdene. Fagbruker vil ha en sentral rolle i administrasjonen av lønn og reiseregninger, og vil være kontaktpunkt mot både DFØ og våre ansatte.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil kunne omfatte oppgaver innenfor hele seksjonens ansvarsområde, men med særskilt ansvar for:

 • Saksbehandling og registrering av personal- og lønnsdata
 • Kontroll av lønnskjøringer og oppgjør av reiseregninger
 • Avstemming opp mot regnskap
 • Rapportering
 • Andre oppgaver knyttet til administrasjon av lønn- og reiseregninger
 • Dokumentasjon av rutiner
 • Veiledning og undervisning innen eget fagfelt
 • Kontinuerlig forbedring og utvikling av lønns- og reiseområdet
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse, minimum på bachelornivå. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • Minst tre års erfaring fra arbeid med lønn- og reiseadministrasjon
 • God kunnskap om gjeldende lover og avtaleverk
 • God systemforståelse
 • Erfaring som fagbruker på SAP
 • Erfaring fra forbedrings- og utviklingsarbeid, spesielt innen lønnsfunksjonen, er ønskelig
 • God erfaring i bruk av digitale adminsistrative systemer (office)
 • Erfaring med bruk av digitale arkivsystem, fortrinnsvis P360 eller liknende
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, men gjerne også på engelsk

Personlige egenskaper

 • Strukturert og nøyaktig
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Service- og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Erfaring med å kommunisere faglig informasjon til ulike brukere internt

Vi tilbyr

 • Utfordrende, selvstendige og stimulerende oppgaver
 • Meget godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • IA - bedrift
 • Moderne og flott kantine + velutstyrt treningsrom

Tilsettingen er midlertidig, med varighet minst 1 år, og med mulighet for forlengelse. Stillingen lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnsspenn 51-70 (kr 478 300 - 661 400), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 80 (kr 553 500 - 839 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Norad mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.