Direktør styring og virksomhetsstyring

Sted
Lørenskog
Publisert
19. september 2022
Søknadsfrist
10. oktober 2022
Kontakt
Randi Flugstad 90584138, Ragnar Christoffersen 91665391
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Lørenskog kommune søker ny direktør for styring og virksomhetsutvikling! 

Vi søker deg som blir motivert av å løfte kommunen inn i fremtida. Som medlem av toppledergruppen i Lørenskog, vil du ha ansvar for egen avdeling så vel som helheten i kommunen. Med på laget får du dyktige kolleger, ledere og medarbeidere, som brenner for gode tjenester og utvikling for framtida.

Ansvarsområde

Lørenskog er en veldrevet vekstkommune med store ambisjoner for videreutvikling. For å lykkes, er det behov for en effektiv og kompetent avdeling som leverer drift av stab- og støttetjenester, som er rådgiver innen sentrale fagområder og som styrer på vegne av kommunedirektør. Stillingen omfatter ansvar for et bredt spenn av fagområder - blant annet ivareta de politiske støttefunksjonene  økonomi, HR, virksomhetsstyring, kommunikasjon, digitalisering, informasjonsforvaltning, anskaffelser, servicesenter, arkiv, beredskap og internkontroll. Avdelingen består av 110 ansatte fordelt på syv seksjoner/enheter. 

Ferdigheter

Vi ser etter deg som drives av å utvikle gode og bærekraftige løsninger for innbyggerne i kommunen vår. Vi trenger deg som er en strategisk og utviklingsorientert leder med evne til et samlende og helhetlig lederskap. 

Det er viktig at du har god strategisk forståelse for digital transformasjon og organisasjonsutvikling. Du har strategisk økonomiforståelse, gode kommunikasjonsferdigheter, interesse for lokaldemokrati og respekt for trepartssamarbeidet.  Det er et fortrinn med erfaring fra organisasjon som jobber med prosjekt- og/eller tjenesteutvikling på en smidig måte. Du har høyere utdanning og relevant ledererfaring fra stor og politisk styrt kunnskapsorganisasjon. Dersom du har lang og relevant erfaring kan det kompensere for utdanningskravet. 

Du har et bredt samfunnsperspektiv med et helhetlig blikk for kommunens rolle og oppgaver. Det er avgjørende i stillingen at du evner å skape gode relasjoner til medarbeidere, politikere, innbyggere og samarbeidspartnere. God rolleforståelse med evne til å skape forståelse for politiske vedtak og ambisjoner vil være en styrke. Vi ønsker oss en tydelig, strukturert og tillitsskapende leder med gode samarbeids- og gjennomføringsevner og godt humør. 

Som leder i Lørenskog kommune, må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen, og kvalifiserte søkere oppfordres til å søke. 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med partner Randi Flugstad i Amrop, tlf. 905 84 138 eller kommunedirektør Ragnar Christoffersen i Lørenskog kommune tlf. 916 65 391
 
Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må det begrunnes  i søknadsportalen. Du vil få en tilbakemelding på om unntak innvilges. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.  

 

Lørenskog kommune skal være en trygg, grønn og mangfoldig kommune.
Lørenskog kommune har ca. 45 000 innbyggere og er en kommune med sterk befolkningsvekst. I kommunen er det ca. 2 900 ansatte fordelt på fire sektorer og to avdelinger, og et årsbudsjett på ca. 3,1 milliarder kroner. 
Det er mye vi kan se tilbake på med stolthet, og som vi skal strekke oss etter i fremtiden. Vi har blant annet vunnet pris for å være Norges mest fremtidsrettede bykommune i 2019, og har tidligere fått KS sin demokratipris for godt styresett. I 2021 ble vi tildelt bosettings- og integreringsprisen, og barneverntjenesten ble kåret til landets beste på kommunebarometeret. Kommunen er også involvert i et nystartet demokratiprosjekt i regi av Kommunal- og distriktsdepartementet.
Les mer om Lørenskog på: www.lorenskog.kommune.no.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.