Seniorrådgiver

Sted
Oslo
Publisert
19. september 2022
Søknadsfrist
29. september 2022
Kontakt
Pål Sletten tlf: 99290684
Posisjon
Spesialist
Stillinger
Prosjektledelse
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

 

Vil du ha ansvar for kvartalsvis nasjonalregnskap i SSB?

SSB er Norges fremste faktaleverandør og den sentrale myndigheten for
utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Offisiell statistikk bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen og danner grunnlag for informerte beslutninger. Seksjon for nasjonalregnskap søker nå etter en erfaren medarbeider med stort engasjement for vårt samfunnsoppdrag.

Seksjonen har 30 ansatte som utarbeider de viktigste nøkkeltallene for norsk økonomi. Vi lager årlige, kvartalsvise og månedlige BNP-tall, inntekts- og kapitalregnskap, utenriksregnskap, kryssløpet for norsk økonomi og miljøregnskap. I tillegg til løpende produksjon og publiseringer, arbeider vi kontinuerlig med videreutvikling av regnskapene. Det omfatter bl.a. å ta i bruk nye datakilder, sikre at metoder anvendes konsistent på tvers av regnskapene, og delta i utvikling av internasjonale standarder. Seksjonen leder SSBs arbeid med analyser av store og komplekse multinasjonale virksomheter. Vi arbeider tett med internasjonale fagmiljøer, særlig gjennom Eurostat.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil få prosjektlederansvar for kvartalsvis og månedlig nasjonalregnskap. Dette arbeidet er organisert i team, bestående av 3-6 medarbeidere. Viktige arbeidsoppgaver er:

 • Lede teamet og organisere arbeidet med beregningene
 • Samarbeide med andre seksjoner på tvers av SSB om datagrunnlaget for regnskapet
 • Lede arbeidet med å analysere tallene for å vurdere kvalitet og identifisere sentrale utviklingstrekk i økonomien
 • Utarbeide tekster til formidling i samarbeid med teamet, holde presentasjoner
 • Representere SSB i Eurostats arbeidsgruppe for kvartalsvise nasjonalregnskap
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning i samfunnsøkonomi
 • Gode kunnskaper om makroøkonomi og om norsk økonomi
 • Erfaring fra statistikkproduksjon er en fordel
 • Erfaring fra dataanalyse eller arbeid med makroøkonomiske beregningsmodeller er ønskelig
 • Programmeringserfaring i SAS, SQL, FAME, Python eller EViews er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne, både på norsk og engelsk 
Personlige egenskaper
 • Analytisk og nysgjerrig
 • Strukturert arbeidsform og god gjennomføringsevne
 • Interesse for å lede og organisere arbeidsprosesser som involverer mange personer og ulike fagmiljøer
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Lønn som seniorrådgiver kr 615 000-746 900 (lønnstrinn 66-76 ) etter kvalifikasjoner. Høyere lønn og/eller stillingskode kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte
 • Et sterkt faglig miljø med muligheter for egenutvikling, i en virksomhet med et viktig samfunnsansvar
 • Fleksibel arbeidstid, treningstilbud og god pensjonsordning
 • Hyggelige kontorlokaler sentralt i Oslo
 • Vi kan tilby spennende oppgaver og mulighet for å jobbe med mange forskjellige fagområder i SSB.

Generelt

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Statistisk sentralbyrå - tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.

SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold. 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.