Administrerende direktør

Sted
Oslo
Publisert
22. september 2022
Søknadsfrist
14. oktober 2022
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning 92085397, Knut Ole Tande 91656104
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast

Med over 25.000 unike små og store medlemsbedrifter med over 300.000 ansatte spenner Virkes samfunnsoppdrag på tvers av bransjer som dagligvare, ideell, tekstil, utdanning, helse, frivillighet, reiseliv, energi, teknisk handel, byggevare og mange flere. I Virke skal vi jobbe sammen for mer bærekraftig verdiskapning. Virke har omkring 150 ansatte med kontor sentralt i Oslo på Solli plass. For mer informasjon, se www.virke.no.

Administrerende direktør

Virke søker ny administrerende direktør. Stillingen gir store muligheter til å påvirke utviklingen i sektorer av stor nasjonal betydning. Virke styrker konkurransekraften til handels- og tjenestenæringene, og er gjennom sine medlemmer de som får Norge til å Virke. 

Virke jobber side om side med virksomhetene for å gi bedre rammevilkår for fremtidens arbeidsplasser, og løse både hverdagens utfordringer og de mer langsiktige oppgavene innen tariff, samfunnspåvirkning og organisasjonsutvikling. Næringene Virke representerer utgjør halvparten av verdiskapingen i Norge, og vi har ambisjoner om ytterligere vekst. Virke vil lede an i omstillingen til framtidens bærekraftige arbeidsliv. 

Vi ser etter en strategisk, tydelig og samlende administrerende direktør som har evne til å bygge tillit og troverdighet mot både medlemsbedrifter, samfunnet for øvrig, politiske myndigheter, og ikke minst internt i Virke. Ny administrerende direktør må ha bred forståelse for hvordan handels- og tjenestenæringene kan bidra til innovasjon og omleggingen til et mer kunnskapsbasert næringsliv. 

Vi søker en ny leder som har evne til å samle Virke rundt langsiktige strategiske ambisjoner, levere høy verdi til medlemmene, og sikre Virkes posisjon som en viktig samfunnsaktør. Ny administrerende direktør har et høyt ambisjonsnivå, er trygg i lederrollen og har god evne til relasjonsbygging og samhandling internt og eksternt. Erfaring med toppledelse fra større kunnskapsbedrifter, gjerne fra handels- og tjenestenæringene, er sentralt. 

Vi ser etter en leder med bred samfunnsinteresse og som motiveres av Virkes oppdrag. Rollen gir en unik mulighet til å påvirke og sette agenda, samt å utvikle et bredt nettverk med norske virksomheter innenfor sentrale sektorer. 
 

For nærmere informasjon, kontakt gjerne våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397 eller Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104. Søknad med CV sendes via Karriere på www.backerskeie.no innen 14. oktober 2022.