Økonomidirektør - divisjon drift og teknologi

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
22. september 2022
Søknadsfrist
16. oktober 2022
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning tlf: 92085397
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Bane NOR søker økonomidirektør til divisjon drift og teknologi. Divisjon drift og teknologi er Bane NORs største divisjon med omkring 2300 ansatte. Divisjonen drifter og utvikler jernbanen slik at flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvar for alt som påvirker fremføringen av tog, fra overvåking og trafikkstyring til vedlikehold, fornyelse og innovasjon. 

Stillingen som økonomidirektør for divisjon Drift og teknologi er sentral for å medvirke til at Bane NOR kan realisere strategiske ambisjoner gjennom effektiv drift, gode styringssystemer og et solid analyse- og kunnskapsgrunnlag. Økonomidirektøren har et overordnet ansvar for divisjonens virksomhets- og økonomistyring, og skal legge til rette for god og helhetlig styring og rapportering. Økonomidirektøren vil også være en sentral bidragsyter i strategisk og taktisk arbeid i konsernets virksomhetsstyring som helhet.

Økonomidirektøren rapporterer til konserndirektør virksomhetsstyring i Bane NOR, og sitter i ledergruppen til divisjonsdirektør drift og teknologi. Rollen leder en avdeling med omkring 20 årsverk. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede- og videreutvikle divisjonens økonomiavdeling, og inngå i divisjonens ledergruppe
 • Lede divisjonens strategi-, mål- og budsjettprosess
 • Implementere virksomhetsstyrings konsernovergripende beslutninger i divisjonen 
 • Sikre at divisjonen til enhver tid har god styringsinformasjon, herunder budsjett, prognoser og måltall for den samlede virksomheten i divisjonen
 • Utvikle, konsolidere, analysere og rapportere på divisjonens måloppnåelse
 • Utvikle og vedlikeholde økonomiske måleindikatorer (KPIer) for divisjonen med særlig fokus på produktivitetsmålinger
 • Ansvarlig for prognoser og prognosemodeller i divisjonen
 • Videreutvikle økonomisk styringsinformasjon for linjeledere, herunder innhold i dashbord og målekort for divisjonen i samarbeid med konsernøkonomi
 • Være business partner for divisjonsdirektøren og andre ledere innenfor økonomi- og virksomhetsstyring og i henhold til divisjonens behov og fokusområder
 • Være en konstruktiv og aktiv deltaker i divisjon Drift og teknologi ledergruppe og i ledergruppen for Virksomhetsstyring, og proaktivt bidra til nytenkning og videreutvikling av konsernets virksomhetsstyring
 • Deltakelse i konsernets porteføljekontor, herunder bidrag til NTP, portefølje/effektpakker, planarbeid tidlig fase, KVU’er mv. 

Kvalifikasjoner

Aktuelle kandidater har solid erfaring fra ledelse av økonomifunksjoner, gjerne i komplekse prosjekt- og driftsorganisasjoner med et bredt spekter av tjenester. Erfaring fra industri, transport/samferdsel eller annen type infrastrukturvirksomhet er relevant. Kompetanse og erfaring fra omstilling og endringsledelse er viktig, på lik linje med utpreget prosesskompetanse. Det vil også være en fordel med solid innsikt i IT og digitaliseringsprosesser.

Personlige egenskaper

Vi søker en trygg, tydelig og gjennomføringssterk økonomidirektør som evner å skape engasjement og motivasjon for felles mål. Evne til å tenke langsiktig og sette en tydelig retning for avdelingens arbeid er viktig. Stillingen krever høy grad av samhandling på tvers, og evne til å bygge gode relasjoner. Ny direktør må evne å bygge et godt team som sammen skal bidra til å utvikle økonomi- og styringsfunksjonen i både divisjonen og i Bane NOR som helhet. 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid) 
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget 
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Vi kan tilby en sentral lederrolle i kjernen av Bane NORs samfunnsoppdrag. Rollen gir deg mulighet til å være med å utvikle Bane NOR og den viktige rollen selskapet har for å utvikle samfunnet i bærekraftig retning. Du vil være nært involvert i selskapets forretningsvirksomhet, og i operasjonalisering av selskapets strategi.  

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397 / Maria Brevik, tlf. 480 59 683. 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktinformasjon

Rådgivere i BackerSkeie
Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397
Maria Brevik, tlf. 480 59 683. 

 

Vil du være med å styrke virksomhetsstyringen i Bane NOR? Bane NOR er med på å ta Norge inn i en mer bærekraftig fremtid ved å få flere til å ta mer tog. Våre ansatte bygger, drifter og fornyer jernbanen slik at de reisende får en effektiv og trygg reise. Konsernstab for Virksomhetsstyring i Bane NOR har et bredt ansvarsområde som inkluderer økonomi- og finansstyring, langsiktig planlegging og porteføljestyring, strategi- og forretningsutvikling og styring og kontroll. Vi skal være en proaktiv og støttende forretningspartner for resten av foretaket og på denne måten bidra til at foretaket utvikler seg på en god måte.

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.