Denne stillingen har utløpt

Leder strategi og virksomhetsstyring

Arbeidsgiver
Spordrift AS
Sted
Oslo
Søknadsfrist
9. oktober 2022

Vis mer

Stillingsopplysninger

Vil du bidra til det grønne skiftet i en sentral rolle med store påvirkningsmuligheter hos Norges største jernbaneentreprenør?

Spordrift og norsk jernbanesektor er i en brytningsfase med større oppmerksomhet knyttet til viktigheten av bærekraftige transportløsninger, økt konkurranse i alle ledd og høye krav til leveranser. Spordrift har gode forutsetninger for å styrke sin posisjon og vokse gjennom større jernbane prosjekter og utvidelse av egne tjenesteområder. For å sikre god styring og at Spordrift også i fremtiden skal levere godt på sitt samfunnsoppdrag, søker vi nå leder for strategi og virksomhetsstyring.

Den nyopprettede rollen vil lede arbeidet med å utvikle og operasjonalisere strategien, herunder utarbeidelse av strategiske mål, verdidrivere, KPI-er og prioriterte utviklingsområder. I tillegg optimalisere ende- til endeprosesser med stor grad av digitalisering. Leder for strategi og virksomhetsstyring vil jobbe tett opp mot ledelsen, styret og våre eiere og ha en ha viktig rolle med å utvikle Spordrift.

Andre relevante arbeidsoppgaver:

  • Lede og drive forbedringsarbeid og forretningsutvikling på tvers av Spordrift
  • Utvikle effektiv virksomhetsstyring som sikrer resultatoppnåelse på kort og lang sikt
  • Utvikle relevant styringsinformasjon, faktabaserte analyser og gode beslutningsgrunnlag
  • Være proaktiv i utvikling og digitalisering
  • Være en viktig bidragsyter for å øke kommersielt fokus i hele organisasjonen
  • Bidra til å forenkle arbeidsdagen for våre dyktige fagfolk

Den nye lederen blir sentral i CFO sin ledergruppe med bred kontaktflate i hele organisasjonen. Du skal utvikle virksomhetsstyring og strategiprosesser, samt bygge et kompetent, kunnskapsrikt og fremoverlent team.

Vi ser etter deg som er forretningsorientert og kan vise til resultater innen virksomhetsstyring og strategiprosesser. Du har ledet kunnskapsmedarbeidere, bygget gode velfungerende team og ser Spordrifts viktige rolle i jernbanesektoren. Samtidig er du ambisiøs og en meget god relasjonsbygger med et «digitalt hode».

For den rette kandidaten er dette en unik mulighet til å forme og utvikle egen rolle og ansvarsområde, i tillegg til å utvikle Spordrift som selskap og virksomhetens strategiske posisjon i jernbanesektoren.

For spørsmål om stillingen, kontakt Visindi ved Gro Krigsvoll, tlf. 918 75 639 eller Morten Bjørnå, tlf. 977 11 440. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver i den innledende fasen. Søknad med CV sendes snarest og senest 9. oktober.

Spordrift er Norges største aktør innen drift- og vedlikehold på jernbane. Vi har over 1200 dyktige og engasjerte medarbeidere som sammen leverer entreprenørtjenester basert på jernbanefaglig kunnskap om kundenes behov Med lang og bred kompetanse og lokal kunnskap innen bygging og vedlikehold av spor, kontaktledning og signalanlegg tilbyr vi leveranser av høy kvalitet. Selskapet er landsdekkende og består av de tre regionene Sør-vest, Nord og Øst samt sentrale staber. Selskapet omsatte i 2020 for 2,1 mrd.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Spordrift AS er et heleiet datterselskap av Bane NOR. Etableringen ble gjort i forbindelse med konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av jernbanen. Selskapet har i overkant av 1.200 ansatte og en omsetning på 2 mrd kroner. Spordrift AS utfører drift og vedlikehold av jernbane og alt som står i naturlig sammenheng med dette. Virksomheten drives på en sikker, effektiv og miljømessig måte, samt etter forretningsmessige prinsipper. Hovedkontoret ligger i Oslo sentrum.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel