Avdelingsdirektør Formidling og publikum

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
28. september 2022
Søknadsfrist
20. oktober 2022
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning 92085397, Maria Brevik 48059683
Posisjon
Leder
Bransjer
Kunst / Kultur
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Nasjonalmuseet er Norges største museum, og et av Nord-Europas største museer. Vi samler og bevarer, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. Museet driver forsknings- og utviklingsarbeid innen samling og formidling, og har et variert utstillingsprogram som vises i våre museumsbygninger i Oslo, og som vandreutstillinger i inn- og utland. Nasjonalmuseet har i dag over 300 ansatte med høy kompetanse innen ulike fagområder.

Ved det nye Nasjonalmuseet skal nye generasjoner kunstentusiaster skapes. Vi skal nå et større og bredere publikum, og har store ambisjoner for egeninntjening, forskningsarbeid og samarbeidspartnere. 

Nasjonalmuseet søker Avdelingsdirektør formidling og publikum.

Nasjonalmuseets visjon er å være tilgjengelig for alle, og å være hele Norges museum. Det nye Nasjonalmuseet åpnet for publikum juni 2022. Museets beliggenhet, størrelse og kompetanse markerer dets posisjon som en kunst- og kulturformidler av internasjonalt format.

Avdelingsdirektør for avdeling formidling og publikum vil være sentral i arbeidet med å realisere viktige strategiske mål for Nasjonalmuseet ved å drive fram nyskapende og framtidsrettet publikums- og formidlingsaktivitet. Kunsten skal oppleves relevant og attraktiv for eksisterende målgrupper, samtidig som det er viktig å nå ut til stadig nye publikumsgrupper. 

Avdelingsdirektør formidling og publikum vil lede en avdeling på omkring 65 medarbeidere og 2 seksjonsledere. Vedkommende vil rapportere til direktør for Nasjonalmuseet, og inngå i Nasjonalmuseets ledergruppe.

Avdelingen har et overordnet ansvar for å sørge for å formidle kunst, arkitektur, design og kunsthåndverk til publikum over hele landet via alle relevante kanaler, og å ivareta nettverk og drive kompetansebygging nasjonalt, samt for Nasjonalmuseets helhetlige design, identitet og profil.

Vi søker en trygg, samlende og strategisk avdelingsdirektør som kan lede Nasjonalmuseets arbeid med formidling og publikumsrettet arbeid i tiden framover. Evne til å tenke langsiktig og sette en tydelig retning for avdelingens arbeid er viktig. Ny avdelingsdirektør evner å lede og videreutvikle en avdeling med et sterkt faglig fundament, og bidra til å skape god formidling. 

Aktuelle kandidater har relevant erfaring med ledelse fra kulturinstitusjoner med høyt faglig kvalifiserte medarbeidere. Erfaring fra formidling, forskning eller publikumsrettet arbeid er viktig. Erfaring med å utvikle formidling på digitale flater er ønskelig. Vi ser etter kandidater med et strategisk perspektiv, og som kan bidra til at ambisjonene i Nasjonalmuseets visjon og strategiske mål kan realiseres. Dette krever faglig tyngde og troverdighet både internt og hos eksterne samarbeidspartnere.

Avdelingsdirektør skal lede og videreutvikle Nasjonalmuseets formidlings- og publikumsrettede arbeid i tråd med Nasjonalmuseets visjon og strategi, og sørge for at ansatte leverer på sine fagområder. 

Dette innebærer:

 • Sette overordnet retning for formidlingsstrategiske satsinger
 • Personalansvar med direkte personalansvar for fagansatte og seksjonsledere
 • Plan- og budsjettarbeid 
 • Utvikle fagområdene og sikre gunstig kompetanseutnyttelse
 • Utadrettet nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt
 • Utvikle og fornye forskning og flerfaglig arbeid innen avdelingens fagområder
 • Levere et godt publikumstilbud og sørge for gode publikumsopplevelser 
 • Utvikle og styrke digitale satsninger i museet
 • Sørge for en bærekraftig produksjon av publikasjoner 
 • Bidra til Nasjonalmuseets helhetlige profil
 • Sørge for godt og dynamisk samarbeid mellom de ulike faggruppene
 • Sørge for at avdelingen bidrar med nytenkende prosjekter av høy faglig kvalitet 

Aktuelle kandidater har høyere utdanning på minimum masternivå innen relevante fagområder for stillingen, for eksempel kunsthistorie. Avdelingsdirektøren må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der evne til dialog og relasjonsbygging er sentralt for å lykkes. Stillingen krever høy grad av samhandling på tvers. 

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie ved Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397 / Maria Brevik, tel. 480 59 683. Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 20. oktober. Vi behandler søknader fortløpende.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.