Denne stillingen har utløpt

Prosjektleder Færder fastlandsforbindelse

Arbeidsgiver
BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN
Sted
Tønsberg
Søknadsfrist
26. oktober 2022

Stillingsopplysninger

Vil du lede et av regionens største samferdselsprosjekt?

Ny fastlandsforbindelse er et av de største samferdselsprosjektet i regionen, og er et faglig spennende prosjekt med hengebru og flere tunneler. Investeringskostnaden på ny fastlandsforbindelse i størrelsesorden 3,7 mrd. kr (2020-kroner).

Reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse til Færder er i ferd med å ferdigstilles. Neste fase er forberedende arbeider til bygging og gjennomføring av byggefasen.

Stillingen omfatter ledelse av prosjektet i utbyggingsfase, og innebærer overordnet ansvar for langsiktig prioritering, styring og gjennomføring av ny fastlandsforbindelse. Kontakt med entreprenører er en viktig del av jobben. Stillingen innebærer personalansvar for prosjektets ansatte. I stillingen inngår også utstrakt kontakt med kommuner, andre myndigheter, naboer og presse.

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Ivareta rollen som prosjektleder for gjennomføring av ny fastlandsforbindelse, inkludert forberedende faser med kontraktstrategi, KS2-oppfølging m.m.
 • Gjennomføre bygging av ny fastlandsforbindelse iht. vedtak, avtalte mål og rammevilkår
 • Teknisk og økonomisk hovedansvar
 • Ivareta medvirkning fra interne og eksterne ressurser, ha det overordnede arbeidslederansvaret for prosjektets prosjektmedarbeidere, samt delegere og koordinere oppgaver internt.
 • Ivareta medvirkning fra eksterne myndigheter, interessegrupper og media.
 • Ivareta ansvar for SHA-koordinator etter byggherreforskriften og YM-koordinator.

Ønsket bakgrunn:

 • Minimum 3-årig utdanning som ingeniør eller annen relevant utdanning fra universitet. Omfattende og relevant erfaring fra prosjektledelse eller aktuelle fagområder kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Solid erfaring som prosjektleder, fortrinnsvis fra samferdselsprosjekter.
 • Du forstår mekanismene og kan løse utfordringene i komplekse og tverrfaglige prosjekter.
 • Kjennskap til kontraktsformene NS8405, NS 8406 og NS8407, samt kjennskap til håndbøker fra Statens vegvesen vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra totalentrepriser innen bygg og anlegg vektlegges.
 • Det er en fordel om du har kjennskap til offentlige anskaffelser og offentlig forvaltning.
 • Du har gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper, samt engelsk.
 • Erfaring fra, og god kjennskap til byggherrerollen
 • Ledererfaring og personalansvar vektlegges

Som prosjektleder er det viktig at du:

 • Kommuniserer og samhandler godt
 • Er løsningsorientert og kan vise handlekraft
 • Er resultatorientert og opptatt av å nå prosjektets målsettinger
 • Har gode lederegenskaper og kan bygge en god organisasjon, inkludert motivere og veilede prosjektgruppa.
 • Har forståelse for at ny fastlandsforbindelse er en del av Bypakke Tønsberg-regionen. Bypakka inneholder en rekke prosjekter som spiller på lag, og hvor prinsipp om porteføljestyring skal ligge til grunn.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Søker må kunne bli sikkerhetsklarert.

Søknadsfrist er 26.10.2022.

I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis ihht krav i Offentlighetsloven. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

Kontakt vår prosjektleder Nina Ambro Knutsen eller vår rådgiver i CRUIT Rune Frøyslie for en uforpliktende prat.
Du kan også melde din interesse ved å dele din e-postadresse, så knytter vi kontakt:

NINA AMBRO KNUTSEN
Prosjektleder
Bypakke Tønsberg-regionen
mob. +47 995 75 527

RUNE FRØYSLIE
Rådgiver, CRUIT
mob. +47 402 82 150
rune.froyslie@de4.no

 

Om Bypakke Tønsberg-regionen

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Tønsberg kommune og Færder kommune.

Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig transportsystem for regionen som er miljøvennlig, robust og effektivt. Endringer i transportsystemet skal bidra til å forsterke Tønsberg-regionen som et attraktivt sted for å bo, jobbe, besøke og drive næringsvirksomhet.

Ny fastlandsforbindelse skal sikre nær 30 000 mennesker bosatt i Færder og Tønsberg kommuner en samfunnsikker forbindelse. Ny fastlandsforbindelse vil også avlaste Tønsberg sentrum for biltrafikk, noe som er viktig for å utvikle bymiljøet og styrke byens konkurransekraft. Også Teie vil få redusert biltrafikk, noe som vil legge til rette utviklingen av et attraktivt lokalsenter.

Sammen med ny fastlandsforbindelse til Færder, er tiltak som fremmer mer miljøvennlig og arealeffektiv transport en viktig del av bypakken. En helhetlig transportløsning for Tønsberg-regionen forutsetter en sterk satsing på buss, sykkel og gående. Buss, sykkel og fotgjengere skal prioriteres på hovedaksene inn mot og gjennom sentrum.

Som en del av arbeidet med bypakken, er det utarbeidet en gatebruksplan for Tønsberg sentrum. Blant annet skal busstraséen gjennom sentrum legges om for å treffe bedre på viktige målpunkt.

Bypakken inneholder også tiltak på Teie, Tjøme, i Hogsnesbakken, samt bedre tilknytning til E18 via fv. 300 Semslinna.

Det er Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Tønsberg-regionen som danner grunnlaget for prosjekt Bypakke Tønsberg-regionen.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Tønsberg kommune og Færder kommune.

Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig transportsystem for regionen som er miljøvennlig, robust og effektivt. Endringer i transportsystemet skal bidra til å forsterke Tønsberg-regionen som et attraktivt sted for å bo, jobbe, besøke og drive næringsvirksomhet.

Ny fastlandsforbindelse skal sikre nær 30 000 mennesker bosatt i Færder og Tønsberg kommuner en samfunnsikker forbindelse. Ny fastlandsforbindelse vil også avlaste Tønsberg sentrum for biltrafikk, noe som er viktig for å utvikle bymiljøet og styrke byens konkurransekraft. Også Teie vil få redusert biltrafikk, noe som vil legge til rette utviklingen av et attraktivt lokalsenter.

Sammen med ny fastlandsforbindelse til Færder, er tiltak som fremmer mer miljøvennlig og arealeffektiv transport en viktig del av bypakken. En helhetlig transportløsning for Tønsberg-regionen forutsetter en sterk satsing på buss, sykkel og gående. Buss, sykkel og fotgjengere skal prioriteres på hovedaksene inn mot og gjennom sentrum.

Som en del av arbeidet med bypakken, er det utarbeidet en gatebruksplan for Tønsberg sentrum. Blant annet skal busstraséen gjennom sentrum legges om for å treffe bedre på viktige målpunkt.

Bypakken inneholder også tiltak på Teie, Tjøme, i Hogsnesbakken, samt bedre tilknytning til E18 via fv. 300 Semslinna.

Det er Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Tønsberg-regionen som danner grunnlaget for prosjekt Bypakke Tønsberg-regionen.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel