Kommunikasjonsdirektør

Sted
Oslo
Publisert
24. oktober 2022
Søknadsfrist
27. november 2022
Kontakt
Øystein Dahl 90568285, Wenche Rasch 799595013
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Strategisk og engasjert toppleder til et av Norges mest spennende kommunikasjonsmiljøer.

 

NAV er velferdssamfunnets sikkerhetsnett som alle trenger i løpet av livet. Vi har ambisjoner om å utvikle bedre digitale tjenester til innbyggerne, gi mer helhetlige tjenester, og følge et arbeidsmarked i rask endring. På den måten vil arbeidsgiverne få arbeidskraften de trenger og flere kommer i arbeid. NAV er daglig i medienes og offentlighetens søkelys og god kommunikasjon er avgjørende. Til dette arbeidet trenger vi en engasjert kommunikasjonsdirektør som kan være med på å videreutvikle en stor og kompleks organisasjon. 

NAV har et kompetent og inspirerende kommunikasjonsmiljø på om lag 40 ansatte. Kommunikasjonsdirektøren får ansvar for å lede og utvikle kommunikasjonsavdelingen som består av to seksjoner. Ansvarsområdet er bredt og strekker seg fra klarspråk, overordnet redaktøransvar på Norges største offentlige nettsted nav.no og brukerkommunikasjon, til strategisk kommunikasjonsrådgivning. Kommunikasjonsdirektøren vil rapportere til arbeids- og velferdsdirektøren og inngå i hans toppledergruppe. 

Ansvarsområder:

 • Være en strategisk rådgiver og pådriver innen kommunikasjon og mediehåndtering for direktøren og toppledergruppen.
 • Styrke NAVs rolle som enda tydeligere samfunnsaktør.
 • Lede NAVs strategiske og operative kommunikasjonsarbeid.
 • Sørge for tydelig og helhetlig kommunikasjon internt og eksternt.
 • Planlegge etatens krisekommunikasjon og sikre god beredskap og håndtering av kritiske saker og hendelser.
 • Delta aktivt i toppledergruppen og bidra til god helhetlig ledelse av NAV.

Vi ser etter deg som har:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Solid ledererfaring på overordnet nivå og bred erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid i en stor og kompleks organisasjon.
 • God forståelse for digital kommunikasjon og utviklingen av digitale kanaler.
 • Bred erfaring med mediehåndtering, tillitsbygging og krisehåndtering.
 • God forståelse for politiske prosesser og forvaltning. 

Personlige egenskaper: 

 • Du er strategisk og setter deg raskt inn i komplekse problemstillinger. 
 • Du setter retning og inspirerer dine medarbeidere.
 • Du er inkluderende og skaper arenaer som preges av tillit, mestring og utvikling. 
 • Du ser muligheter, har pågangsmot og stor gjennomføringskraft.
 • Du er nettverksbyggende og er opptatt av å samhandle på tvers av fagmiljøer. 
 • Du trives med mye ansvar og høyt tempo. 
 • Du motiveres av samfunnsoppdraget som handler om å bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme arbeid og aktivitet.


Vi tilbyr en svært utfordrende, spennende og sentral topplederrolle i en organisasjon i stor endring. Tilliten til NAV i befolkningen er viktig. Du vil være med på å bygge opp denne gjennom målrettet brukerdialog og profesjonalisering av kommunikasjonsarbeidet. 

Utviklingsmulighetene vil være mange og du får anledning til å være med å påvirke og utvikle hele NAV, en sentral samfunnsinstitusjon som er viktig for oss alle. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres til nivået «hemmelig».

Stillingen lønnes som direktør (kode 1062) med lønnsspenn fra kr. 1 400 000 til kr. 1 600 000. I særlige tilfeller kan høyere lønn avtales. Det tilbys god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet tester ut ulike løsninger for en hybrid arbeidshverdag (med en kombinasjon av fysisk arbeidsplass og bruk av hjemmekontor). Som arbeidsgiver ønsker vi at arbeidshverdagen skal være preget av gjensidig fleksibilitet, forutsigbarhet, forpliktelse og fellesskap.  

For mer informasjon, kontakt gjerne rådgiverne i Jefferson Wells, Øystein Dahl, mob. 905 68 285, eller Wenche Rasch, mob. 995 95 013. Registrer søknad og CV senest innen 27. november på www.jeffersonwells.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt i en innledende fase, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. 


NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 22 000 medarbeidere fordelt over hele landet. Samfunnsoppdraget er å gi mennesker muligheter. Hovedmålet er å få flere i arbeid. NAV er en inkluderende arbeidsgiver hvor mangfold er viktig. God kommunikasjon med brukerne våre er avgjørende for vårt arbeid. NAV er en organisasjon i endring, og har vedtatt ny virksomhetsstrategi som setter retningen for utviklingen av NAV frem mot 2030. Dette vil medføre endringer fremover, og strategisk kommunikasjonsarbeid vil være særlig viktig.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.