Administrerende direktør

Rekrutterer
Sted
Tromsø
Publisert
2. november 2022
Søknadsfrist
30. november 2022
Kontakt
Jan Kirkerud 98213812, Randi Flugstad 90584138
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Nofima er et internasjonalt anerkjent matforskningsinstitutt som leverer forskning og utvikling for å bidra til verdiskapning og grønn omstilling i havbruks-, fiskeri-, og matnæringene. Nofima jobber tett med næringene for å skape verdier for bedriftene og samfunnet, og realisere instituttets visjon om bærekraftig mat til alle. Grønn omstilling, økonomisk og teknologisk utvikling, nye krav til matsikkerhet og endringer i matsystemene gir instituttet interessante, utfordrende og viktige oppgaver fremover.
 

«Fremragende forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning av ressurser fra hav og land» er vårt samfunnsoppdrag. Til å styrke Nofimas videre utvikling og evne til å levere på samfunnsoppdraget også i fremtiden søker vi en direktør med engasjement for instituttets samfunnsoppdrag og interesse for matnæringene. Sentrale oppgaver vil være å utvikle Nofima i takt med endringene i matsektoren og krav til forskningen. Kompetanseutvikling, nyskapning, sterk kundeorientering og effektiv drift vil være viktig. 

Vi søker en strategisk, motiverende og inkluderende leder som kan styrke instituttets posisjon, og være en tydelig og samlende leder som evner å engasjere og inspirere høyt kompetente medarbeidere til videreutvikling og samhandling. Fremover vil det være viktig å bygge og styrke alliansene til andre forsknings- og utredningsmiljøer, næringsliv og forvaltningen, samt arbeide for å sikre finansieringen og utvikle forskningssamarbeidet både nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker en god nettverksbygger som skaper tillit og som synliggjør Nofima både nasjonalt og internasjonalt herunder overfor kunder, myndigheter, media, samarbeidspartnere og i forskningspolitiske fora.

God kjennskap til norsk forsknings- og utdanningssektor, næringsaktører innenfor matsektoren, bevilgende myndigheter samt god forståelse for offentlige rammebetingelser er etterspurt.  Erfaring fra arbeid med endrings- og forbedringsprosesser vil være en styrke i stillingen.  

Adm. direktør rapporterer til styret og tilsettes på fast basis. Aktuelle kandidater har høyere utdanning, minimum på masternivå, og relevant ledererfaring, privat eller offentlig. Egen forskerkompetanse og/eller forskningsadministrativ erfaring vil være en styrke.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk er en forutsetning. Internasjonal erfaring vil være en fordel. En del reiseaktivitet må påregnes.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med partner Jan Kirkerud tlf 982 13 812, partner Randi Flugstad tlf 905 84 138 i Amrop for ytterligere informasjon. 

Nofima har hovedkontor i Tromsø og forskningsavdelinger i Tromsø, Sunndalsøra, Bergen, Stavanger og Ås.

«Bærekraftig mat til alle» er vår visjon. Den er tuftet på FNs bærekraftsmål og skal ligge til grunn for alt vi gjør. Som et anvendt og næringsrettet forskningsinstitutt jobber vi målrettet med forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning av ressurser fra hav og land.

Nofima er organisert i tre divisjoner som forsker for alle matnæringer. I mange prosjekter jobber vi på tvers av divisjonene Akvakultur, Sjømat og Mat for å tilføre kundene den beste matnyttige kunnskapen.

Tverrfaglighet gjør også arbeidshverdagen mer spennende og givende for den enkelte ansatte. Vi sier ofte at vår forskning skal gjøre fremtidige generasjoner stolte.

Vårt hovedkontor er i Tromsø, og vi har forskningsavdelinger i Sunndalsøra, Bergen, Stavanger og Ås. Vi er ca. 390 ansatte og tilbyr konkurransedyktige betingelser, og svært gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.