Head of Legal & Compliance

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
2. november 2022
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Asbjørn Jørgensen 92688123, Per Svantesson 91901288
Posisjon
Spesialist
Stillinger
Juridiske tjenester
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Head of Legal & Compliance

Sissener AS er et norsk forvaltningsselskap som forvalter absoluttfondet Sissener Canopus og kredittfondet Sissener Corporate Bond Fund med en samlet markedsverdi på ca. NOK 5,5 mrd. Sissener AS har konsesjon som forvaltningsselskap av verdipapirfond underlagt Finanstilsynet, og begge fond er registrert i Luxembourg. Selskapet ble grunnlagt av Jan Petter Sissener i 2009 og har i dag 16 medarbeidere med base sentralt i Oslo.
Vi søker nå en hyggelig, dynamisk og dyktig kollega til stillingen som Head of Legal & Compliance i Sissener AS, med interesse for verdipapirmarkedet. Vedkommende skal bistå daglig leder og styret i å påse at virksomheten til enhver tid oppfyller gjeldende krav i henhold til relevante lover og forskrifter, at interne rutiner er hensiktsmessige og etterleves, samt være rådgiver for selskapets operative avdelinger på juridiske og regulatoriske spørsmål.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Påse at compliancefunksjonen blir drevet i samsvar med gjeldende lovgivning, forskrifter og relevante rundskriv fra Finanstilsynet
 • Overvåke og kontrollere at den daglige virksomheten utføres i tråd med lover, forskrifter og god forretningsskikk
 • Følge regelverksutvikling for implementering i virksomheten, både på dokumentnivå og operasjonelt, herunder holde selskapets instrukssamling og risikovurderinger oppdatert
 • Operasjonelt ansvar for hvitvasking, herunder være selskapets kontaktpunkt for KYC henvendelser
 • Kontaktperson mot Finanstilsynet i alle regulatoriske spørsmål og mot forvaltningsselskapet i Luxembourg
 • Styresekretær for Sissener AS
 • Løpende oppfølgning av ansatte hva gjelder lover, forskrifter og andre rammebetingelser
 • Løpende oppdatering av interne arbeidsrutiner og instrukser

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdannelse, fortrinnsvis master i rettsvitenskap
 • Minimum 5 års relevant, operativ erfaring – gjerne fra finansforetak eller advokatfirma
 • Erfaring med juridisk, compliance- og/eller kontrollrelatert arbeid fra verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for fond foretrekkes
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • God samarbeidsevne på tvers av roller og avdelinger
 • Initiativrik og målrettet
 • Evne til å jobbe selvstendig i en dynamisk hverdag
 • Løsningsorientert og med høy gjennomføringsevne
 • Robust, trygg og fleksibel

Sissener tilbyr en interessant og utfordrende stilling i et dynamisk miljø.

Sissener AS er et norsk forvaltningsselskap som forvalter absoluttfondet Sissener Canopus og kredittfondet Sissener Corporate Bond Fund med en samlet markedsverdi på ca. NOK 5,5 mrd. Sissener AS har konsesjon som forvaltningsselskap av verdipapirfond underlagt Finanstilsynet, og begge fond er registrert i Luxembourg. Selskapet ble grunnlagt av Jan Petter Sissener i 2009 og har i dag 16 medarbeidere med base sentralt i Oslo.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.