Group Controller

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
4. november 2022
Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende
Kontakt
Henriette Kjærås Aaberg 97615226
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Group Controller

Sjømatkonsernet INSULA har vokst raskt siden 2015, og konsernets ledelse har store ambisjoner om videre vekst og utvikling. 

Vi søker nå etter en forretningsorientert Group Controller til vår økonomiavdeling konsern i Oslo. Vår Group Controller skal bistå CFO og resten av konsernledelsen med analyser som bidrar til gode forretningsmessige beslutninger. Ansvaret er spesielt knyttet til prestasjonsoppfølging av forretningsområder/virksomheter og rapportering til ledelse, styret og eiere. Du vil følgelig bli en nøkkelperson i den videre utviklingen av INSULA. 

Group Controller rapporter til Chief Controller og vil jobbe i tett samarbeid med konsernøkonomi og CFOer i forretningsområdene. 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • videreutvikle konsernets oppfølging av forretningsområdenes prestasjoner
 • utarbeide månedsrapportering til styret og eiere i tett samarbeid med teamet på konsernøkonomi
 • drive og videreutvikle konsernets budsjett- og prognoseprosesser, herunder CAPEX prognoser
 • bidra inn mot strukturprosjekter, forbedringsprosjekter og transaksjoner (M&As)
 • være sparringspartner med øvrige konsernfunksjoner, CFOer og Business controllere i forretningsområdene
 • lede og delta på prosjekter fra konsernøkonomi for å videreutvikle økonomiprosessene i Insula
 • bidra til utvikling av rapporter for konsernledelsen, forretningsområdene og virksomhetene i Power BI
 • ad hoc analyser

Kvalifikasjoner: 

 • høyere økonomisk utdannelse, Master i økonomi eller tilsvarende
 • 2-4 års erfaring fra Controlling, consulting eller lignende
 • faglig trygg
 • erfaring fra datavarehus og Power BI
 • positivt med erfaring fra utviklingsprosjekter i en konsernøkonomifunksjon
 • superbruker-nivå i Excel spesielt og Office-pakken generelt
 • fordel med erfaring fra en større organisasjon med kontaktpunkter på ulike nivå i organisasjonen og over landegrenser
 • erfaring fra sjømat-/matvareindustri er positivt

Personlige egenskaper: 
INSULA har definert NÆR, MODIG og ENGASJERT som sine kjerneverdier, og disse egenskapene ønsker vi at vår Group Controller også etterlever. I tillegg søker vi etter noen med følgende egenskaper: 

 • analytisk
 • tar initiativ, driver prosesser og er selvgående
 • trives med forbedringsarbeid og det å skape struktur
 • stor arbeidskapasitet med evne til å prioritere arbeidsoppgavene
 • engasjert og nysgjerrig i kontakt med mennesker
 • evne til å kommunisere med virksomhetene og på tvers av nivåene i konsernet 
 • jordnær og lærevillig 

Vi tilbyr: 

 • en unik mulighet til å være med og bidra til utviklingen av et ungt sjømatkonsern i sterk vekst
 • gode muligheter for faglig utvikling på tvers av nordiske landegrenser
 • konkurransedyktige betingelser

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du ta kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mobil 976 15 226 eller henriette.aaberg@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.
Søknader behandles fortløpende.

Insula er et sjømatkonsern som utvikler, foredler og selger bærekraftige og sunne sjømatprodukter til dagligvare og storhusholdning i Norden. Med våre 1100 ansatte og 6,3 mrd. NOK i omsetning er vi verdens 20. største sjømatselskap. Konsernets visjon er å bidra til en bedre verden gjennom kjærlighet til sjømat, og målet er å øke sjømatforbruket blant folk flest. Vi har derfor en ambisjon om å bli den ledende leverandøren av bærekraftig sjømat i de nordiske markedene.

Insula ble etablert i 2015, men har gjennom selskapene som i dag utgjør konsernet en historie som går tilbake til 1905. Kongstanken bak å etablere Insula var å samle og bygge tverrfaglig og sterk kompetanse om foredling og salg av sjømat. Siden etableringen er det blitt gjennomført over 20 oppkjøp som sammen danner sjømatkonsernet Insula. De fleste konsernfelles funksjoner innen forretningsutvikling, økonomi og IT holder til i Oslo. For mer informasjon, se gjerne på insula.no.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.