Direktør Kundeopplevelse, kvalitet og miljø

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
7. november 2022
Søknadsfrist
28. november 2022
Kontakt
Trond Sandvik tlf: 95055233
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vi du være med og styrke vår posisjon innen kundeopplevelser?

PostNord sin visjon er å være favorittransportøren i Norden. Dette skal vi klare med de dyktigste og mest engasjerte medarbeidere og de beste logistikkløsningene. Vi har vokst mye, investert i ny terminalstruktur, og tar stadig nye og viktige steg for å sikre våre vekstambisjoner. Nå ønsker vi å styrke organisasjonen med en leder for avdelingen kundeopplevelse, kvalitet og miljø. Ny leder vil få det overordnede ansvaret for forbedringsprogram innenfor kundeopplevelse, kvalitet, revisjon og realisering av PostNords klimamålsettinger. Dette er en viktig rolle som skal være med å lede utviklingen av organisasjonen for å skape fremtidens logistikkløsninger, og sette retningen for å bli best på kundeopplevelser i logistikkbransjen.

PostNord er en mangfoldig og kompleks organisasjon bestående av medarbeidere med høy faglig kompetanse. Som leder må du raskt kunne få tillit, og ha særlig evne til å skape god dialog og involvering. Vi ser etter en person som er en drivende og tydelig leder. Du bygger og utvikler andre ledere og team for å nå våre og kundens mål. Du kjennetegnes av å ha stor arbeidskapasitet, er nysgjerrig, ydmyk og ikke minst trives du i et hektisk arbeidsmiljø.

Direktør Kundeopplevelse, kvalitet og miljø rapporterer til administrerende direktør og sitter i ledergruppen i PostNord Norge.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde
Som leder for kundeopplevelse, kvalitet og miljø vil du ha en sentral plass i PostNord gjennom det å være synlig og strategisk i et av Norges største logistikkselskap. Det innebærer at du vil bli en naturlig sparringspartner for alle i organisasjonen, inkludert PostNord sin ledergruppe og CEO.

Du vil lede tverrfaglige team som sammen skal legge grunnlaget for å skape gode kundeopplevelser i PostNord, og du vil få ansvaret for å forvalte og videreutvikle selskapets kundereiser, og sikre at vi har målsetninger som understøtter de til enhver tids gjeldene strategiske ambisjonene til selskapet.

Vi vet at kvalitet sikrer gode kundeopplevelser, og er samtidig overbevist om at miljø og bærekraft vil bli en viktig faktor for våre kunder i fremtiden. Når vi legger miljø og bærekraft inn i denne stillingen tror vi det vil være en av de mest spennende stillingene innen CX/kundeopplevelser. Du vil derfor samarbeide med forretningsområder for å initiere kulturrelaterte aktiviteter for at PostNord skal bli mer kunde-, kvalitet- og bærekrafts orientert, samt ivareta at kunde, kvalitet og miljø hensyntas i endringer av produkter og lanseringer. Du vil også være ansvarlig for at selskapets kvalitet-, miljø- og ledelsessystemer etterleves og brukes i forbedringsarbeid, samt revideres og rapporteres i henhold til gitte standarder.

Kvalifikasjoner
Vi ser etter en ambisiøs og strategisk leder, som brenner for gode kundeopplevelser, som har høyere utdannelse, fortrinnsvis på Masternivå og minimum 10 års erfaring fra større og komplekse organisasjoner. Det er ikke avgjørende, men en fordel om du har kjennskap til virksomheter innen Supply Chain eller FMCG.

Gjennom din erfaring har du opparbeidet deg kjennskap til metoder og prosesser for å skape gode kundeopplevelser, og kjent med mulighetsrommet innen teknologi og digitalisering for å kommunisere med våre kunder. Du har god økonomi- og forretningsforståelse, og erfaring med budsjett og resultat ansvar. Det forventes at du i rollen som leder for kundeopplevelser, miljø og bærekraft har et kontinuerlig fokus på å utvikle og forbedre prosesser og systemer, samtidig som du jobber strukturert med tanke på kvalitet, effektivitet og kundetilfredshet.

Personlige egenskaper
Som leder for en nyopprettet avdeling er viktig å være en synlig og inspirerende leder for å skape et sterkt engasjement blant medarbeidere og kollegaer. Det innebærer at man er tydelig i forventninger og kommunikasjon, er en utpreget motivator og kulturbygger som evner å inkludere og engasjere. Du er ansvarsfull, modig, har stor arbeidskapasitet og setter pris på en aktiv arbeidshverdag. Du kommuniserer godt, og evner å se og utvikle menneskene rundt deg. Du er kommersielt orientert og opptatt av hva kundene, medarbeidere og samfunnet ønsker, og motiveres av utfordringer både på operativt og strategisk nivå. Du liker å utfordre, så vel oppover som nedover i organisasjonen.

Vi tilbyr
Den rette kandidaten vil kunne forvente konkurransedyktige betingelser. Vi tilbyr et av landets beste og mest kompetente miljø innen logistikkløsninger, og du får jobbe med dedikerte mennesker som brenner for det de holder på med. Ledelse skjer med stor tillit til hverandre der du gjennom din påvirkning vil kunne definere vår fremtidige utvikling.

Sammen skal vi jobbe videre for å gjøre PostNord ledende innen logistikkløsninger, med de beste medarbeiderne og de mest fornøyde kundene.

Spørsmål til stillingen rettes til Trond Sandvik i Headvisor, tlf: 950 55 233, e-post trond.sandvik@headvisor.no Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest innen 28.nov. Spørsmål blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.