Direktør Risikostyring

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
9. november 2022
Søknadsfrist
30. november 2022
Kontakt
Ida Charlotte Fehn 93437717,
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

KLP

KLP søker ny Direktør som skal lede vår seksjon for Risikoanalyse og kontroll

Seksjonen for Risikoanalyse og kontroll er ansvarlig for utøvelsen av risikostyringsfunksjonen i KLP. Deres viktigste oppgave er å ha oversikt over den overordnede risikosituasjonen i selskapet, samt sikre god risikostyring i alle deler av virksomheten.  Som Direktør for Risiko, har man ansvaret for utøvelsen av risikostyringsfunksjonen i hele konsernet. I denne rollen blir du en viktig samarbeidspartner og nøkkelperson for risikoeierne, ledelsen og konsernsjefen. I tillegg til kjernevirksomheten offentlig tjenestepensjon inngår eiendomsforvaltning, bankvirksomhet, skadeforsikring og kapitalforvaltning i konsernets virksomheter.

Vi ser nå etter en kollega som skal erstatte en dyktig leder som har forflyttet seg videre i KLP. Direktør for Risiko vil rapportere til konsernsjefen og administrere konsernets risikostyringskomite. Rollen krever også deltakelse i fora som er relevante for risikostyring i ulike deler av konsernet. Har du lang erfaring fra finansbransjen og god kjennskap til overvåkning og rapportering av risikoer bør du lese videre, og hvis du i tillegg motiveres av ledelse, kvantitative modeller og god kommunikasjon, da vil vi gjerne snakke med deg.

Vi ønsker å gi deg som kandidat et tydelig bilde av hva denne jobben egentlig handler om. Derfor har vi intervjuet Aage Schaanning og Franciska Perger om hva som kreves i jobben, og hva KLP ser etter når de gjør denne rekrutteringen. Hør intervjuet her! https://soundcloud.com/user-485305904-808676494/direktor-for-kapitalstyring-og-direktor-for-risiko-i-klp?si=a5a670d83362419591a6d32ba7f891b0&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing 

Er det deg vi leter etter?
For å lykkes i stillingen må du kommunisere klart og tydelig, samtidig som du er en utpreget lagspiller og opptatt av å bygge relasjoner. Suksess hos oss, avhenger av samspillet mellom seksjonen og andre miljøer internt og eksternt. Det forventes at du har god oversikt over KLPs risikosituasjon, samt innsikt i alle deler av risikostyringen i konsernet. Det forventes også at du har høy integritet og evner å sette relevante saker på agendaen for KLPs risikostyringskomite. Videre er det viktig at du kjenner deg igjen i KLPs verdier: Åpen, Tydelig, Engasjert og Ansvarlig. Som leder for enheten vil du ha personalansvar for fem dyktige medarbeidere. Det er en fordel med ledelseserfaring, men ikke et absolutt krav.

Arbeidsoppgaver:
I hverdagen vil hovedoppdraget være å bidra til en helhetlig ledelse og oppnåelse av strategiske mål, og skape arbeidsglede innen seksjonen. Dette innebærer personalansvar for leder av aktuarfunksjonen for konsernet og medarbeidere som utfører risikostyring- og aktuarfunksjonen for KLP Skadeforsikring, samt aktuarfunksjonen for KLP Forsikringsservices pensjonskassekunder. Vi tror god innsikt fra samme bransje og mer enn fem års erfaring vil gi gode forutsetninger for å trives i rollen. Du vil måtte jobbe med følgende oppgaver:

 • Ansvar for å overvåke risikostyringssystemet og ha overordnet oversikt over risikoer konsernet er eller kan bli eksponert mot
 • Understøtte gjennomføringen av risikostyringssystemet i KLP
 • Kontrollere at selskapets overordnede prinsipper og retningslinjer for risikostyring etterleves
 • Koordinere årlig revidering av styrevedtatte retningslinjer
 • Overvåke at styre- og ledelsesfastsatte rammer for risiko etterleves
 • Ansvarlig for overordnet oppfølging av selskapets operasjonelle risiko
 • Administrere det konsernfelles hendelsesregisteret
 • Sørge for at Risikostyringskomiteen og styret til enhver tid er tilstrekkelig informert om konsernets risikoprofil
 • Ansvar for å videreutvikle og implementere et helhetlig rammeverk for selskapets risikostyring og internkontroll
 • Gjennomføre den årlige prosessen for vurdering av risikostyring og internkontroll
 • Administrere møtene i Risikostyringskomiteen, herunder agenda, innkalling og referat
 • Ansvar for gjennomføringen av konsernets egenvurdering av risiko og solvens (ORSA)
 • Utarbeide og presentere kvartalsrapporter om konsernets risiko til konsernsjef og styret
 • Kontakt med Finanstilsynet i saker som angår risikostyringsfunksjonens ansvarsområde

Risikostyringsfunksjonen skal sørge for at ledelsen og styret til enhver tid er tilstrekkelig informert om virksomhetens samlede risikoprofil.  Stillingen medfører krav om vurdering av egnethet og sikkerhet, samt at innehaver av stillingen meldes inn til Finanstilsynet. I henhold til utdanningsnivå, ønsker vi deg som har relevant utdannelse på masternivå og kommuniserer meget godt på norsk og engelsk.

Vårt løfte til deg:
Vi kan love deg en stilling hvor du får muligheten til å sette ditt fotavtrykk i selskapet, og være en rollemodell for faglig utvikling og en premissgiver for god risikostyring i alle deler av konsernet. Vi skal gjøre vårt beste for å sikre at du lykkes hos oss. Utover dette får du:

 • Muligheter for faglig og personlig utvikling  
 • En nøkkelrolle i et solid selskap i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og trivelige kollegaer  
 • En arbeidsplass i sentrale lokaler i Bjørvika ved Oslo S
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger
 • Muligheter for å delta i et aktivt bedriftsidrettslag med et flott treningsrom og organisert trening
 • Muligheter for leie av firmahytter
 • Fleksitid og mulighet for delvis hjemmekontor

Høres dette ut som en spennende stilling, og har du det som skal til for å lykkes i rollen? Da ser vi frem til å lese din CV og søknad innen søknadsfristen 30.11.2022.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, eller ønsker en uforpliktende og uformell prat – så ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner MeyerHaugen ved:

 

Om arbeidsgiver

KLP er Norges største pensjonsleverandør med over 1 000 ansatte og en forvaltningskapital på ca 950 milliarder kroner. KLP er et kundeeid selskap som leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. Vi har hovedkontor i Oslo, samt kontorer i Bergen og Trondheim. KLP er opptatt av å være en ansvarlig investor, og fokus på samfunnsansvar og bærekraft er integrert i alt vi gjør. Ved inngangen til 2022 har 349 kommuner og fylkeskommuner sin pensjonsordning i selskapet. Det samme gjelder 30 av landets helseforetak og om lag 2 200 bedrifter.