Compliance-ansvarlig

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
9. november 2022
Søknadsfrist
27. november 22
Kontakt
Berit Sande, 91169057
Posisjon
Spesialist
Bransjer
Energi
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat


Vil du jobbe med compliance i et av Norges største kraftkonsern?

Hafslund jobber for en verden i balanse med fornybart, og er inne i en spennende vekst- og utviklingsperiode. Som resultat av sterk vekst og økte krav til etterlevelse er det behov for ekstra ressurser innenfor Compliance, og vi søker derfor etter en overordnet compliance-ansvarlig for Hafslund-konsernet.

Compliance-ansvarlig for Hafslund vil være eier av compliance-programmet, som skal skape og fremme kultur for etisk adferd, og bidra til at Hafslund etterlever lover, forskrifter og interne retningslinjer som Hafslund-konsernet er omfattet av.

Vi har ansvar for å omdanne regelverk til driftsmessige forhold. Gjennom risikobasert tilnærming og løpende overvåking skal du bidra til å sikre etterlevelse av gjeldende lover og regler. Det innebærer et selvstendig ansvar for overordnet etterlevelse, men du vil samtidig samarbeide tett med andre nøkkelressurser innenfor Compliance i ulike fagdisipliner på tvers av konsernets forretningsområder.

Compliance-ansvarlig vil ha fokus på rapporteringsrelatert og etterlevelsesrelatert risiko, både interne forhold og forhold knyttet til eksterne parter slik som leverandørkjede. Du har et særskilt fokus på korrupsjon, interessekonflikter, hvitvasking, håndtering av sensitiv informasjon, underslag, personvern, menneskerettigheter herunder lønns- og arbeidsforhold i leverandørkjede. Funksjonen skal kvalitetssikre rammeverk for etterlevelse av lover og regler, og etablert rammeverk for styring og kontroll i Hafslund, i tillegg til å etterprøve grad av etterlevelseskontroll i konsernet.

Stillingen vil inngå i forretningsområdet Økonomi & Finans, og vil jobbe tett med Risk og andre compliance-relaterte stillinger i konsernet. Arbeidssted vil være Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi ber om at du legger ved CV, vitnemål og relevante attester i søknaden. Før ansettelse vil vi gjennomføre en bakgrunnssjekk og kredittsjekk av aktuell kandidat. Vi behandler søknader fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle rammeverk for oppfølging av etterlevelse av eksternt og internt regelverk
 • Løpende vurdere etterlevelsesrisiko og gjennomføre hensiktsmessige tiltak for å videreutvikle virksomheten
 • Vurdere nye regelverks betydning for konsernets virksomhet i samråd med forretning
 • Kontroll av prosesser, rutiner og etterlevelse som kan avdekke systematiske svakheter
 • Etablere en compliance-kultur på tvers av forretningsområder; forebygge, identifisere og korrigere
 • Bistå ved revisjoner og tilsynsbesøk, samt følge opp tiltak i etterkant
 • Bistå med foretakets løpende risikovurdering og virke sammen med andre enheter i konsernet
 • Ansvarlig for compliance-rapportering til ledelse og styret
 • Bidra med kompetansebygging og økt bevissthet rundt eksisterende og kommende regelverk, og synliggjøre risiko og konsekvenser for selskapet

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen jus/master i rettsvitenskap eller økonomi eller annen relevant utdannelse
 • Fortrinnsvis fem års relevant erfaring
 • Erfaring med compliance-arbeid
 • Erfaring fra tolkning av regelverk; solid forståelse for lover og regler samt etterlevelse

Personlige egenskaper

 • Selvgående og produktiv
 • God formidlingsevne og en god kommunikator
 • Robust og høy integritet
 • Evne til å følge opp detaljer uten å miste helhetsperspektivet
 • God relasjonsbygger sånn at rollen fremstår mer som bistand enn kontroll
 • Omgjengelig, men har naturlig autoritet
 • Evne til å handle raskt og resolutt

Vi tilbyr

 • Spennende og givende arbeidsoppgaver i et kompetent fagmiljø i et konsern med høye ambisjoner
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og fleksibel arbeidstid og -sted
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i et av landets største fornybarmiljøer

Hafslund er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Hver dag går mer enn 650 ansatte på jobb for å realisere visjonen om en verden i balanse - med fornybart. Hafslund eier vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold, og drifter en produksjon på ca. 21 TWh, som gjør konsernet til Norges nest største kraftprodusent.

Hafslund eier 50 prosent av Eidsiva Energi, og dermed halvparten av Elvia, Norges største nettselskap med om lag 900 000 kunder, i tillegg til virksomheter som leverer bredbånd og fjernvarme. Eidsiva Energi er medeier i Hafslund Eco Vannkraft AS.

Datterselskapet Hafslund Oslo Celsio er Norges største fjernvarmeselskap og er i gang med å bygge verdens første karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning på Klemetsrud. Gjennom forretningsområdet Ny Energi, jobber Hafslund med innovasjon og forretningsutvikling for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. Hafslund har en klar vekststrategi for årene som kommer. Konsernet har kontorer flere steder i landet. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.