Kundeansvarlig / Client Associate

Sted
Oslo
Publisert
11. november 2022
Søknadsfrist
27. november 2022
Kontakt
Leif Thoring 91368810, Rune Borgen 40021431
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Eksportfinansiering Norge søker kundeansvarlig/client associate large corporates

Er du interessert i eksport og norsk næringsliv, finansiering av nasjonale og internasjonale prosjekter innen den grønne omstilling? I denne rollen får du en unik mulighet til å påvirke arbeidet med å bidra til, at norske bedrifter får realisert sine eksportmuligheter innen det grønne skifte.

Til en nyopprettet stilling søker Eksfin Kundeansvarlig/Client Associate for å styrke sitt arbeidet mot Storkunde/Large Corporates innen fornybar energi og industri.

Her får du en spennende mulighet til å være med på vårt neste eksporteventyr!

Om stillingen

Som Kundeansvarlig/Client Associate vil du jobbe proaktivt for å gjøre Eksfin sine tilbud kjent og være en pådriver for verdiskapende norsk eksport ved å tilrettelegge for tilgang til kapital, gjennom lån og garantier.

I seksjonen for Fornybar Energi & Industri – Storkunder/Large Corporates søker vi etter en Kundeansvarlig/Client Associate med noen års relevant erfaring. Seksjonen har ansvaret for finansieringsløsninger for større norske og internasjonale selskaper samt prosjektfinansiering. Vi deltar i nasjonale og internasjonale finansieringsstrukturer sammen med ledende banker og andre lands eksportkredittinstitusjoner innen så vel internasjonal havvind som større norske industriprosjekter, basert på norske eksportinteresser og -kontrakter. Som Kundeansvarlig/Client Associate vil du delta og bidra i hele transaksjonsprosessen fra tidlig kundedialog og analyse til vurdering av finansielle strukturer, forberedelse av kredittbeslutning, dokumentasjon og engasjementsoppfølgning.

Vi tilbyr muligheten for å delta i interessante finansielle transaksjoner - nasjonalt og internasjonalt - basert på Eksfins låne- og garantitilbud. Du vil få en selvstendig rolle med betydelig ansvar og eksponering mot en rekke større norske og utenlandske selskaper, internasjonale og nasjonale energiselskapet, prosjektselskaper, banker og andre lands eksportkredittinstitusjoner. Seksjonen har en tett dialog med kommersielle banker, rådgivningsmiljøer og advokatfirmaer i Norge og internasjonalt. Du jobber ofte tett sammen med andre eksportkredittinstitusjoner. 

Du vil jobbe nært sammen med seksjonens kompetente og erfarne Senior Kundeansvarlige i et høyt prioritert industriområde for Eksfin. Reiseaktivitet må påregnes.

Dine hovedarbeidsoppgaver vil blant annet være å

 • Forberede og delta i presentasjoner knyttet til kundemøter og markedsaktiviteter 
 • Bidra til rådgivning knyttet finansieringsløsninger basert på Eksfin produktportefølje
 • Bidra til behovsanalyse og evaluere markedsinformasjon som grunnlag for markedsarbeid og kundedialog 
 • Bidra til utarbeidelse av finansieringsløsninger og presentasjoner for aktuelle kunder, herunder assistere i transaksjonsbasert rådgivning og strukturering av transaksjoner
 • Bidra til kredittvurdering og -analyse inklusiv utarbeidelse av saksunderlag for Eksfins kredittbeslutning
 • Løpende intern oppfølgning av eksisterende kundeforhold og kredittengasjementer

Vi søker deg med

 • Relevant erfaring fra bank, konsulent- og/eller revisjonsselskap, analysevirksomhet eller lignende roller. Nyutdannet oppfordres også til å søke.
 • Universitets- eller høgskoleutdanning på masternivå innen økonomi/finans. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet 
 • God finansiell forståelse og interesse i internasjonal finansiering inkl. prosjektfinansiering
 • Dokumenterte ferdigheter i bruk av analyse- og presentasjonsverktøy  
 • God presentasjons- og fremstillingsevne – muntlig og skriftlig – på norsk og engelsk

Vi ønsker oss en kollega som er

 • Ambisiøs, proaktiv og markedsorientert
 • Analytisk, strukturert og systematisk med fokus på detaljer
 • Forretnings- og resultatorientert
 • Teamorientert med gode samarbeidsevner
 • Utadvendt, kontaktskapende og tillitsvekkende

Vi tilbyr

Til den rette kandidaten tilbyr vi en meget spennende stilling i en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Stillingen gir gode muligheter for både faglig og personlig utvikling, og du vil bli en del av et meget kompetent fag- og arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer. Organisasjonen er lokalisert sentralt på Aker Brygge, Oslo med kort avstand til kollektivknutepunkt. 

Greit å vite

Ansettelse i Eksfin skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, regler og tariffavtaler for statsansatte.  Du vil dekkes av pensjons- og forsikringsordninger som medlem av Statens Pensjonskasse.

I Eksfin er det et mål å oppnå en balansert sammensetning av ansatte og reflektere mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for ansatte som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling, men vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden. 

Eksfin gjennomfører bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater via vår samarbeidspartner Semac AS, www.semac.no. Ytterligere spørsmål kan stilles til våre kontaktpersoner.  

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med seksjonsleder Anders Gerlach Nielsen i Eksfin, mobil 466 22 191 eller våre rådgivere i Dfind  Leif Thoring på tlf. 913 68 810 eller Rune Borgen på tlf. 400 21 431.

Søknadsfrist 27. november 2022

Om arbeidsgiver

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) fremmer norsk eksport og grønn omstilling gjennom å bistå norske eksportbedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Eksfin er ett av virkemidlene som skal bidra til å nå regjeringens målsetting om å øke eksporten fra fastlandsindustrien med 50% innen 2030. Eksfin er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet med rammer på 185 milliarder kroner og 125 ansatte. Hovedkontoret er i Oslo. I tillegg har vi regionskontor i Stavanger og Ålesund. www.eksfin.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.